Одсек Београдска политехника

Oсновне струковне студије:

 1. Графичко инжењерство – модул Графичка технологија и модул Дигитално графичарство;
 2. Безбедност и здравље на раду;
 3. Заштита животне средине;
 4. Менаџмент квалитетом;
 5. Рециклажне технологије
 6. Графички дизајн;
 7. Дизајн индустријских производа;
 8. Модни дизајн производа од коже;
 9. Концепт и карактер дизајн.

 

Одсек за Компјутерско-машинско инжењерство

Oсновне струковне студије:

 1. Компјутерски машински системи – модул Компјутерско пројектовање и моделирање и модул Компјутеризовани производни системи;
 2. Индустријско инжењерство;
 3. Енергетска ефикасност и чиста енергија;
 4. Компјутерски машински системи у високошколској јединици без својства правног лица у Ваљеву;

 

Одсек Техникум Таурунум

Oсновне струковне студије:

 1. Друмски и градски саобраћај;
 2. Заштита од пожара и спасавања;
 3. Безбедност и здравље на раду;
 4. Машинско инжењерство- модул Производно инжењерство и модул Процесна техника и термотехника;

Одсеку за Примењене инжењерске науке

Основне струковне студије:

 1. Електротехника и рачунарство-модул Енергетика и модул Рачунарство и информатика;
 2. Машинство-модул Производно машинство и модул Пројектовање рачунаром;
 3. Прехрамбена технологија и нутриционизам-модул Прехрамбена технологија и модул Нутриционизам;
 4. Заштита биља;
 5. Заштита животне средине