Први акредитовани дуал у Србији – Студирај, учи и ради у исто време

Први акредитовани дуал у Србији – Студирај, учи и ради у исто време

С поносом обавештавамо да је Академија техничких струковних студија Београд прва високошколска установа у Србији која је успешно акредитовала студијски програм по дуалном моделу студија. Од сада студијски програм Енергетска ефикасност и чиста енергија можете студирати и по класичном и по дуалном моделу студија.

Сврха студијског програма Енергетска ефикасност и чиста енергија  је образовање струковних инжењера, оспособљених да по завршетку студија раде на пословима енергетске ефикасности у производњи, транспорту и коришћењу топлотне и електричне енергије, примени зелене енергије – обновљивих извора енергије.

Циљ овог програма јесте продубљивање знања неопходних за пројектовање и процену енергетски ефикасних зграда, стицање професионалне квалификације (улазног основа за лиценцу) за послове у домену израде елабората енергетске ефикасности и енергетске сертификације зграда, стицање професионалне квалификације као улазног основа за полагање испита и добијање звања LEED G(reen) А(ssociate). По завршетку студија студент стиче стручно звање Струковни инжењер машинства.

Дуалним моделом студирања на студијском програму Енергетска ефикасност и чиста енергија  студентима ће бити омогућено да стичу и развијају знања и вештине паралелно у школи и у предузећу. Овакав вид савременог концепта образовања студентима ће омогућити усвајање практичних, примењивих знања и вештина у реалном радном окружењу. Уписом овог студијског програма студенти ће моћи већ од првог семестра да одлазе у предузећа на учење кроз рад, а паралелно да проширују своја теоријска знања на Академији.