Академија техничких струковних студија Београд акредитована је Одлуком Националног акредитационог тела Републике Србије

Академија техничких струковних студија Београд акредитована је Одлуком Националног акредитационог тела Републике Србије

Академија техничких струковних студија Београд 2. новембра ове године добила је Уверење и Одлуку Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије о акредитацији установе.

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије бр. 612-00-00012/4/2021-03 од 15.10.2021. године утврђено је да је АТССБ испунила све прописане стандарде за акредитацију високошколске установе. Академија техничких струковних студија Београд је међу првим акредитованим академијама струковних студија чији је оснивач Република Србија.

Академија техничких струковних студија Београд је самостална високошколска установа која своју делатност обавља кроз остваривање основних, мастер и специјалистичких струковних студија. Основне и мастер студије остварују се кроз класичан и дуални модел студија.

Уверење о акредитацији може се погледати ОВДЕ.