Dragana Milosavljević

Tehpro d.o.o.

Dragana Milosavljević, rođena je 1994. godine u Valjevu. Po završetku srednje škole, na preporuku starijih studenata, upisuje osnovne strukovne studije na Beogradskoj politehnici, smer bezbednost i zdravlje na radu, koji sa uspehom završava 2017. godine, čime je stekla zvanje strukovni inženjer zaštite na radu. Iste godine, svoje dalje usavršavanje nastavlja takođe na Beogradskoj politehnici, upisivanjem specijalističkih strukovnih studija, smer zaštita na radu. Trenutno je zaposlena u preduzeću Tehpro d.o.o., počev od 2017. godine, gde je prethodno bila na probnom radu u centru za edukaciju, a onda se svojim trudom, zalaganjem i odgovornošću izborila za svoj prvi ugovor u struci, gde je zadužena za poslove bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara. Kompanija ”Tehpro d.o.o.”, koja pored brojnih usluga koje pruža na tržištu, kao što su usluge bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine, edukacija, tehnička zaštita, pravne usluge i tome slično, ima i dugogodišnju saradnju sa Beogradskom politehnikom, u vidu poslovno tehničke saradnje, sponzorstva na naučno stručnim skupovima pod organizacijom Beogradske politehnike i sl. Kao student završne godine osnovnih stukovnih studija, Dragana Milosavljević bila je učesnik takmičenja studenata u poznavanju struke, tj. oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, u konkurenciji pet različitih visokoškolskih ustanova sa teritorije Republike Srbije, koje je organizovala Visoka inženjerska škola strukovnih studija Tehnikum Taurunum – Zemun, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, na 40. Međunarodnom sajmu prevencije i reagovanja u vanrednim situacija i bezbednost i zdravlje na radu. Kao nagradu za učešće i ostvareni uspeh na takmičenju, dobila je poziv za učešće i realizaciju stručnog projekta u kompaniji ALBO. Projekat je realizovan krajem 2016. godine, u periodu od tri nedelje, a podrazumevao je pisanje članaka za potrebe sajta kompanije, u vezi bezbednosti i zdravlja na radu, kao i izradu studije slučaja u Rafineriji nafte NIS, u Pančevu. Predmet studije slučaja bio je kako izabrati adekvatna lična zaštitna sredstva za određene poslove i opasne materije sa kojima zaposleni imaju dodira, koji materijali su pogodni za koju opasnu materiju, kako uskladiti sa važećim standardima i kompanijskim zahtevima.

 

Takođe, ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, od 2018. godine, a u planu joj je i polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara.

 

Kao glavne prednosti studiranja na Beogradskoj politehnici smatra: posvećivanje velike pažnje studentima, kontinuirano unapređenje nastave, izgleda škole, nastavnog kadra i tome slično. Poruka koju Dragana Milosavljević ima za naše Alumniste, kao i za sve sadašnje, odnosno buduće studente Beogradske politehnike, jeste što više učešća i aktiviranja u različitim aktivnostima koje organizuje Beogradska politehnika, kao što su razna takmičenja, kursevi, skupovi, manifestacije itd., što direktno vezano za struku, što van toga. Takođe, na osnovu svog ličnog iskustva, smatra da isticanje na predavanjima, vežbama, stručnim praksama itd., stavljate sebe u poziciju da budete zapaženi od strane nekoga ko sve to vidi, što vam kasnije može značiti i biti vam preporuka kada je zaposlenje u pitanju.