Leonida Kilibarda

Europapier Dunav d.o.o.

Leonida Kilibarda, rođena je 1979. u Doboju. Svoje Visoko obrazovanje započinje upisivanjem Beogradske politehnike, smer grafička tehnologija. Dalje usavršavanje znanja nastavlja upisivanjem specijalističkih strukovnih studija, takođe na Beogradskoj politehnici, smer grafička proizvodnja, koje uspešno završava u roku, kao student generacije sa prosečnom ocenom 9,55, čime je stekla zvanje specijalista strukovni inženje tehnologije – grafička proizvodnja. Od 2011. godine zaposlena je u austrijskog kompaniji Europapier Dunav d.o.o., koja posluje u 13 evropskih zemalja, a bavi se prodajom raznih vrsta papira, kartona, lepenke i ostalog grafičkog repromaterijala koji se koriste u grafičkoj industriji. Zadužena je za sektor grafičkog repromaterijala (štamparske ploče, hemikalije, boje, lepkovi, folije itd.) i odgovorna je za prodaju u Srbiji i regionu. Kompanija u kojoj je zaposlena, poslovno sarađuje sa Beogradskom politehnikom kroz prodaju papira, i rado se odazivaju studentskim posetama u dogovoru sa profesorima Beogradske politehnike.

Kao glavne prednosti studiranja na Beogradskoj politehnici smatra to, što Škola teži da prilagodi studijski program i gradivo aktuelnim tehnologijama štampe i savremenoj grafičkkoj industriji. Obzirom da se ove tehnologije brzo razvijaju i menjaju, ažuriranje nastavnog programa predstavlja izazov, ali smatra da Škola uspeva da odgovori tim izazovima. Takođe, smatra da su studentske posete štamparijama i stručnim ustanovama dragocene i da su prisutne u korektnoj meri.

Njena poruka našim Alumnistima, kao i sadašnjim/budućim studentima Beogradske politehnike, glasi:

”Drage kolege, konstantno ulažite u sebe. Sakupljajte informacije o novim tehnologijama i budite u toku sa savremenim zahtevima tržišta. Delite svoje stručno znanje i razmenjujte iskustva sa ostalim kolegama. Na taj način svi učimo o pozitivnim i negativnim stranama poslovnih procesa i modernih tehnologija”.