Milan Markov

Kvadrikom d.o.o.

Milan Markov, rođen je 1990. u Beogradu, a po obrazovanju je diplomirani inženjer zaštite na radu. Nakon završetka srednje škole, upisuje Beogradsku politehniku 2009. godine, smer za bezbednost i zdravlje na radu. Nakon diplomiranja i stečenog zvanja strukovni inženjer zaštite na radu, svoje usavršavanje nastavlja upisivanjem fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu (FTN), gde upisuje, a potom i završava osnovne akademske studije, 2017. godine. Svoje profesionalno iskustvo u struci započinje u preduzeću ”Kvadrikom d.o.o.”, gde je krajem 2016. godine, još tokom studiranja na FTN-u započeo volonterski rad, da bi od 2017. godine zasnovao radni odnos za stalno, kao lice za bezbednost i zdravlje na radu, konsultant za protivpožarnu zaštitu i zaštitu životne sredine. Od 2019. godine radi u preduzeću ”Zaštita na radu i zaštita životne sredine Beograd d.o.o.”, kao stručno lice za bezbednost i zdravlje na radu i zaštite od požara.

Ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, od 2018. godine, položen stručni ispit iz oblasti zaštite od požara, od 2017. godine, kao i Uverenje o osnovnoj obuci iz prve pomoći, od 2020. godine.

Kao glavne prednosti studiranja na Beogradskoj politehnici, vidi kroz dobru organizovanost sistema, stručni kadar, ažurnost studentske službe, dobar plan i program studija koji se može primeniti u praksi, odnosno pomoći prilikom zapošljavanja.