Мина Тодоровић

Plastipak – Belgium, Packaging Design

Мина Тодоровић, рођена је 1988. у Ужицу, Република Србија. Основне струковне студије завршила је на Београдској политехници 2010. године, смер Дизајн индустријских производа, са просечном оценом 9,61. Своје даље усавршавање знања и вештина из струке наставља одмах по завршетку Београдске политехнике, када уписује Politecnico di Milano, 2010. године у Италији. На истом престижном Факултету завршава и Мастер студије у трајању од 2 године, на смеру Дизајн производа за иновацију (Design del prodotto per I’innovazione). Одмах по завршетку студија, започиње и своју професионалну каријеру у Италији. Прво у студију Drapht Milano, од 2012 – 2013. године, а потом у фирми Plastipak, од 2013 – 2015. године. Тренутно је запослена у фирми Plastipak, са седиштем у Белгији, почев од 2015. gодине. Компанија се бави производњом PET амбалаже и преформи, а њена одговорност обухвата Packaging Design, Graphic Design, Design Engineering и сл.

Као главну предност студирања на Београдској политехници истиче рад са студентима у малим групама, као и добар фокус професора у раду са студентима. Такође сматра да  Београдска политехника одише складним диверзитетом и један је од ретких примера Високе струковне образовне институције која може много да понуди младим надама и талентима.

Њена порука нашим Алумнистима, као и садашњим/будућим студентима Београдске политехнике, гласи:

”The more you know the more you care!”

https://www.linkedin.com/in/minatodorovic/

https://www.behance.net/minatodorovic

http://www.packagingdesignarchive.org/archive/pack_details/1992-parrot-funny-diet