Alumni

Poštovane koleginice i kolege, dragi diplomirani studenti svih nivoa studija Beogradske politehnike!

Vi ste završili svoje studije i stekli diplomu Beogradske politehnike, ipak, nadamo se da se ovim neće završiti i naša saradnja. Želeli bismo da uspostavimo i održimo dobre kolegijalne i poslovne odnose sa vama, na obostrano zadovoljstvo i korist.

U cilju umrežavanja, informisanja, razmene iskustva i znanja, međusobne komunikacije alumnista Beogradske politehnike, kao i održavanja veze Beogradske politehnike sa svojim diplomiranim studentima odlučili smo da formiramo Alumni klub Beogradske politehnike.

Formiranje jedinstvene baze diplomiranih studenata Beogradske politehnike omogućiće, u narednom periodu, formiranje kluba alumnista Beogradske politehnike, sa ciljem povezivanja i razvijanja saradnje između Škole, alumnista Beogradske politehnike, kao i preduzeća, organizacija ili institucija u kojima ste ili ćete biti zaposleni.

Zadatak našeg Alumni kluba je da omogući nastavak druženja uspostavljenog u toku studija i doprinese jačanju struke. Drugi njegov važan zadatak je da pruži pomoć diplomiranim studentima i uspostavi aktivnu i konstantnu saradnju Beogradske politehnike s jedne, i privrede i društva s druge strane. Ponovnim uspostavljanjem kontakata, ostvarivanjem i unapređenjem stručne, obrazovne, poslovne i lične međusobne saradnje – između onih koji se bave istom ili sličnom profesijom, doprinosi se poboljšanju kvaliteta i života u Školi, promovisanju i angažovanju obrazovnih i istraživačkih kapaciteta Škole, promovisanju struka i unapređenju kvaliteta i društvenog života alumnista Beogradske politehnike. Očekujemo da će ovaj klub, na osnovu iskustva članova Alumnija, Školi dati i korisne informacije potrebne za unapređenje studijskih programa, nastavnih metoda, prenošenje praktičnih znanja i slično.

Da biste postali član Alumnija Beogradske politehnike, dovoljno je da podnesete zahtev na: alumni@atssb.edu.rs . Članstvo u Alumniju je dobrovoljno i besplatno.

Članstvom u Alumniju stičete mogućnost bržeg i lakšeg rešavanja poslovnih problema i dilema, kao i ostvarivanje različitih poslovnih aranžmana, na osnovu očekivane prakse dobrih odnosa između članova Alumnija.

Vaše primedbe, sugestije, ideje i predlozi koji bi doprineli poboljšanju rada Alumni kluba Beogradske politehnike su svakako dobrodošli! Možete ih poslati na mejl: alumni@atssb.edu.rs, a mi ćemo se potruditi da ih maksimalno uvažimo.