Sticky Background

АЛУМНИ

text background image

У циљу умрежавања, информисања, размене искуства и знања, међусобне комуникације алумниста, као и одржавања везе Академије са својим дипломираним студентима формирана је Алумни организација.

Поштоване колегинице и колеге, драги дипломирани студенти свих нивоа студија Академије техничких струковних студија Београд!

Ви сте завршили своје студије и стекли диплому Одсека са којег долазите, ипак, надамо се да се овим неће завршити и наша сарадња. Желели бисмо да успоставимо и одржимо добре колегијалне и пословне односе са вама, на обострано задовољство и корист.

Формирање јединствене базе дипломираних студената омогућиће повезивање и развијање сарадње између Академије, алумниста АТССБ, као и предузећа, организација или институција у којима сте или ћете бити запослени.

Задатак наше Алумни организације је да омогући наставак дружења успостављеног у току студија и допринесе јачању струке. Други његов важан задатак је да пружи помоћ дипломираним студентима и успостави активну и константну сарадњу Академије техничких струковних студија Београд с једне, и привреде и друштва с друге стране. Поновним успостављањем контаката, остваривањем и унапређењем стручне, образовне, пословне и личне међусобне сарадње – између оних који се баве истом или сличном професијом, доприноси се побољшању квалитета и живота на Академији, промовисању и ангажовању образовних и истраживачких капацитета Академије, промовисању струка и унапређењу квалитета и друштвеног живота алумниста Академије. Очекујемо да ће ова организација, на основу искуства чланова Алумнија, Академији дати и корисне информације потребне за унапређење студијских програма, наставних метода, преношење практичних знања и слично.

Да бисте постали члан Алумни организације Академије техничких струковних студија Београд, потребно је посетити сајт Одсека који сте завршили и ближе се информисати о приступању у Алумни. Чланство у Алумнију је добровољно и бесплатно.

Чланством у Алумнију стичете могућност бржег и лакшег решавања пословних проблема и дилема, као и остваривање различитих пословних аранжмана, на основу очекиване праксе добрих односа између чланова Алумнија.