ATSSB je dobila sredstva za realizaciju 8 razvojnih projekata u okviru konkursa „Razvoj visokog obrazovanja“ Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, programske aktivnosti

ATSSB je dobila sredstva za realizaciju 8 razvojnih projekata u okviru konkursa „Razvoj visokog obrazovanja“ Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, programske aktivnosti

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd je, u okviru konkursa „Razvoj visokog obrazovanja“, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dobila sredstva za realizaciju osam razvojnih projekata. Na projektima će biti angažovano više od 30 nastavnika i saradnika Akademije. Planirano je unapređenje postojećih predmeta, uvođenjem inovacija i novih softverskih alata (uključujući automatizaciju, digitalizaciju i interaktivne tehnologije virtuelne stvarnosti na različitim akreditovanim studijskim programima), a sve u toku školske 2021/2022. godine.

Projekat pod nazivom Unapređenje znanja i veština studenata u oblasti automatizacije i digitalizacije na studijama mašinstva (ADSM), pod rukovodstvom dr Dragana Komarova, obuhvata nabavku opreme i izradu demonstracione laboratorijske instalacije sistema grejanja i ventilacije, kao i nabavku opreme za upravljanje i automatizaciju mašina u okviru automatizacije proizvodnih procesa.

Pored navedenog projekta, unapređenje studijskog programa Mašinsko inženjerstvo obuhvata uvođenje u nastavu i savremenog CAD/CAM softverskog paketa u okviru Un-Mi CAD/CAM projekta, pod rukovodstvom Gorana Vasilića.

Razvoj veština za izradu tehničke dokumentacije, ponude za izvođenje električnih instalacija i prezentovanje investitoru korišćenjem informacionih i komunikacionih tehnologija u praksi biće predmet PROFELI projekta, pod rukovodstvom dr Dragoslava Perića.

Osposobljavanjem studenata za korišćenje digitalnog tahografa u vozilima za prevoz lica i tereta i za analizu i kontrolu tahografskih zapisa baviće se OSKDT projekat, rukovodioca dr Željka Rankovića, u cilju unapređenja veština budućih strukovnih inženjera na polju saobraćajnog inženjerstva.

Implementacija inovativnog, specijalizovanog softvera za modnu industriju Accumark GERBER TECHNOLOGY biće uvedena u studijski program Modni dizajn proizvoda od kože u okviru projekta TehModa, rukovodioca dr um. Radeta Pejovića.

Projekat Odgovorni dizajn (∞ dizajn), koji vodi dr Jelena Drobac Petrović, obuhvata razvoj digitalne platforme kao skupa različitih obrazovnih sadržaja, promoviše multidisciplinarni pristup i proces jačanja međuveze polja umetnosti i tehničko-tehnološkog polja.

VR&OHS projekat, rukovodioca dr Marte Trninić, predviđa unapređenje nastave na studijskom programu Bezbednost i zdravlje na radu primenom interaktivnih tehnologija virtuelne stvarnosti.

Projekat RAZVOJ_DK_2021, pod vođstvom dr um. Dejana Vračarevića, planira uvođenje 3D tehnologije i nabavku savremene 3D proizvodne opreme kako bi se proces savremene umetničke proizvodnje zaokružio od idejnog rešenja do fizičke materijalizacije.

Realizacijom ovih projekata kvalitet izvođenja nastave na Akademiji tehničkih strukovnih studija Beograd biće podignut na viši nivo.