Sticky Background

ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ

О студијском програму

Циљ студијског програма Енергетски системи је оспособљавање студената за управљање, одржавање и дијагностику отказа опреме енергетских система. Студенти ће бити оспособљени да управљају системима аутоматизације у оквиру процеса производње електричне и топлотне енергије, да надгледају процес производње, детектују отказе и одржавају опрему енергетских система. Студенти ће у оквиру студијског програма стећи знање и искуство везано за процену енергетске ефикасности различитих процеса, система и објеката. Поред наведеног, студент ће бити оспособљен да управља различитим информационим технологијама које су имплементиране у енергетске системе за потребе надзора, оптимизације, аутоматизације и комуникације у оквиру енергетског система.

Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни инжењер енергетских система

Област

Енергетски системи (ИМТ студије); Машинско инжењерство; Електротехничко и рачунарско инжењерство;

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; шест семестара

Почетак реализације студијског програма

Школска 2024/2025. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Математика

6

Електротехника 1

7

Основи пословања

4

Основе информационих технологија, програмирање и заштита података

8

Пословне комуникације

3

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Основи електронике

6

Електротехника 2

5

Механика

7

Техничка хидромеханика

5

Објектно оријентисано програмирање

6

Енглески језик 2

3

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Комуникације у техници

6

Термодинамика

6

Обновљиви извори енергије (солари)

4

Електричне машине и конверзија енергије

3

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Управљање пројектима

6

Заштита животне средине

6

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Пумпе, компресори и вентилатори

7

Обрадни процеси и технолошки поступци

7

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Стручна пракса

3

Мерни сензори и основе управљања

6

Топловодна и гасна дистрибутивна мрежа

3

Термоенергетска и CHP постројења

4

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Машинско учење

6

Индустријска енергетика

6

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Управљање обновљивом енергијом (солари)

6

Електрични погони и опрема у мехатроници

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Електрична дистрибутивна мрежа

6

Хидроелектране

6

Предузетништво

4

Термоелектране – производња електричне енергије

5

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Безбедност технолошких процеса

6

Пројектовање производа применом рачунара ЦАД

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Ветроелектране

5

Енергетска електроника и системи за складиштење електричне енергије

4

Паметне електричне дистрибутивне мреже и електромобилност

4

Аутоматско управљање и SCADA системи

6

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

7

Завршни рад – израда и одбрана

7