Sticky Background

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ДИЗАЈН

О студијском програму

Циљ студијског програма је оспособљавање студената за стручно извођење сложенијих интердициплинарних дизајнерских решења у складу са естетским, функционалним и техничким захтевима привреде и тржишта. Студенти стичу компетенције способности утемељења сопственог рада у теоријски и историјски оквир дизајна, вештине учествовања у дискусијама о позицији дизајна у друштвеном, културном, еколошком и економском контексту, владање терминологијом, општим и стручним вештинама у ужим областима као и из интердисциплинарне перспективе. Студенти ће моћи да раде у студијима за дизајн, бироима, производњи, маркетиншким агенцијама, као и да развијају сопствено предузетништво. 

Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Мастер струковне студије; Студије другог степена

Звање које се стиче

Струковни мастер дизајнер

Област

Примењене уметности и дизајн

Укупан број ЕСПБ бодова

120 ЕСПБ

Трајање студија

Две године; Четири семестра

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

Предузеће за услуге економске пропаганде СВА д.о.о, МОНА Fashion д.о.о Београд

Почетак реализације студијског програма

Школска 2023/2024. година

Курикулум – модул Класични модел студија (КМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Теорија дизајна

6

Дигитална фотографија

6

Дводимензионална анимација

7

Моделовање од папира

6

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Дизајн визуелног идентитета

7

Дизајн серијског намештаја

7

Дизајн обуће

7

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Естетика типографије

7

Интердисциплинарни дизајн 1

8

Популарна култура

3

Стручна пракса 1

3

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Опрема књиге

7

Дизајн за производњу

7

Дизајн конфекције

7

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Естетика у дизајну

4

Интердисциплинарни дизајн 2

8

Дизајн и технологије

8

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Дизајн паковања и ПОС

8

Информационо моделовање унутрашњег простора

8

Дизајн галантерије

8

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Изложбени дизајн

7

Просторна графика и оглашавање

7

Дизајн аксесоара

7

Тродимензионално моделовање и анимација

3

Дизајн портфолиа и личног бренда

3

Стручна пракса 2

3

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

8

Завршни рад – израда и одбрана

8

Курикулум – модул Дуални модел студија (ДМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Теорија дизајна

6

Дигитална фотографија

6

Дводимензионална анимација

3

Моделовање од папира

3

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Дизајн визуелног идентитета

7

Дизајн серијског намештаја

7

Дизајн обуће

7

Учење кроз рад 1

7

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Естетика типографије

7

Интердисциплинарни дизајн 1

2

Популарна култура

3

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Опрема књиге

7

Дизајн за производњу

7

Дизајн конфекције

7

Учење кроз рад 2

9

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Естетика у дизајну

4

Интердисциплинарни дизајн 2

3

Дизајн и технологије

3

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Дизајн паковања и ПОС

8

Информационо моделовање унутрашњег простора

8

Дизајн галантерије

8

Учење кроз рад 3

10

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Тродимензионално моделовање и анимација

3

Дизајн портфолиа и личног бренда

2

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Изложбени дизајн

7

Просторна графика и оглашавање

7

Дизајн аксесоара

7

Учење кроз рад 4

4

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

8

Завршни рад – израда и одбрана

8