КАТАЛОЗИ

Библиотеке АТССБ тренутно поседују засебне каталоге и они су претраживи (CTRL + F) по аутору, наслову, години издања, издавачу и месту издања.

Потребно је тастатуру прилагодити каталогу латиница или ћирилица, те у односу на језик литературе (за стране публикације обавезно латиница).

Каталог библиотеке одсека Београдска политехника

Каталог библиотеке одсека Компјутерско-машинско инжењерство

Каталог библиотеке Одсека за саобраћај, машинство и инжењерство заштите

Каталог библиотеке одсека Примењене инжењерске науке

У оквиру пројекта Виртуелна библиотека Србије, библиотеке Академије техничких струковних студија Београд, у процесу су прикуључења у узајамни електронски каталог Србије COBISS.

COBISS представља организациони модел повезивања библиотека у национални библиотечко-информациони систем са узајамном каталогизацијом, узајамном библиографско-каталошком базом података COBIB и локалним базама података библиотека учесница.

Ту је могуће претражити каталоге преко 220 библиотека у Србији, по различитим параметрима:

COBISS претрага