КАТЕДРА ЗА ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ТЕХНОЛОГИЈЕ

Катедра за графичко инжењерство и технологије је наставно-стручна организациона јединица коју чине наставници и сарадници Академије из области које су бирани у звања у пољу графичке технологије, материјала и примењене хемије. Катедра координира реализацијом студијских програма на основним струковним студијама Графичко инжењерство и Рециклажне технологије, а на мастер струковним студијама Графичка производња.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ