Одсек Београдска политехника

Mастер струковне студије:

  1. Графички дизајн – модул Визуелни идентитет, модул Обликовање књиге и модул Дизајн амбалаже и оглашавања;
  2. Инжењерство заштите;
  3. Грaфичкa прoизвoдњa.

 

Одсек за Компјутерско-машинско инжењерство

Mастер струковне студије:

  1. Компјутерски машински системи.

 

Одсек Техникум Таурунум

Мастер струковне студије:

  1. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду-модул Заштита од пожара и спасавања и модул Безбедност и здравље на раду;