Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni master inženjer zaštite

Oblast

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Trajanje studija

Dve godine; Četiri semestara

Ukupan broj ESPB bodova

120 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2019/2020. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Svrha studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu je da studentu obezbedi dovoljno znanja iz oblasti inženjerstva zaštite životne sredine i zaštite na radu sa bližim usmerenjima koja se odnose na:

 • Modul Zaštita od požara i spasavanje (osposobljenost za poslove: planiranja i projektovanja mera za zaštitu od požara; izrade glavnih projekata i planova za zaštitu od požara; projektovanja zona opasnosti; utvrđivanja uzroka požara i eksplozija; projektovanja i održavanje protivpožarnih sistema; organizovanja i upravljanja u sistemima zaštite od požara i vanrednim situacijama, i dr.) ili
 • Modul Bezbednost i zdravlje na radu (osposobljenost za poslove: pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline; analize i upravljanja rizikom; upravljanja dokumentima; utvrđivanja uzroka povreda na radu; učešća u procesu projektovanja, proizvodnje, korišćenja i održavanja mašina/instalacija, građevinskih objekata i tehnoloških procesa sa aspekta bezbednosti; sprovođenja ergonomskih analiza; koordinatora za izvođenje radova na gradilištu; inspekcijskog nadzora, i dr.).
 • Stečeno znanje i veštine je u stanju da primenjuje u praksi;
 • Stečeno znanje i veštine je u stanju da primenjuje u timskom radu pri rešavanju složenijih problema iz struke;
 • Da razvija kritičko i samokritičko mišljenje i pristupe;
 • Da je ovladao metodama, postupcima i procesima istraživanja;
 • Da vrši analizu, sintezu i predviđanje rešenja i posledica;
 • Da razvija komunikacione sposobnosti i profesionalnu etičnost;
 • Izrade glavnih projekata i planova za zaštitu od požara;
 • Utvrđivanje uzroka požara;
 • Projektovanja i održavanja protivpožarnih sistema;
 • Nadzora u sistemima zaštite od požara i vanrednim situacijama;
 • Analize i upravljanja rizikom od požara i katastrofalnih događaja;
 • Izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama;
 • Pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline;
 • Analize i upravljanja rizikom;
 • Upravljanja dokumentima;
 • Utvrđivanja uzroka povreda na radu;
 • Učešća u procesu projektovanja, proizvodnje, korišćenja i održavanja mašina/instalacija, građevinskih objekata i tehnoloških procesa sa aspekta bezbednosti;
 • Sprovođenja ergonomskih analiza.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, student će moći da:

 • Analiza i upravljanje rizicima u uslovima katastrofalnih događaja i požara;
 • Izbor električnih i neelektričnih uređaja za različite zone opasnosti;
 • Izrada normativnih akata, projekata i planova za zaštitu od požara;
 • Izrada elaborata o zonama opasnosti;
 • Tehnički nadzor opreme i uređaja protiv eksplozivne zaštite u izgradnji i eksploataciji postrojenja;
 • Sprovođenje preventivnih mera za zaštitu od požara;
 • Osiguranje objekata od požara i eksplozija; razvoj i primenu metoda i procedura u upravljanju sistemom zaštite od požara i eksplozija;
 • Nadzor u sistemu zaštite od požara i eksplozija;
 • Organizovanje i rukovođenje zaštitom od požara i eksplozija;
 • Unapređenje zaštite od požara; izvođenje posebne obuke za zaštitu od požara;
 • Sprovođenje postupaka istrage neželjenih događaja i veštačenja;
 • Primena odgovarajućih IT rešenja i upravljanja dokumentima;
 • Razvoj metodologije, metoda i procedura za upravljanje sistemom bezbednosti;
 • Procena profesionalnog rizika;
 • Izrada izveštaja, planova i tehničke dokumentacije;
 • Učešće u procesu projektovanja objekata i mašina i izvođenja radova sa aspekta bezbednosti;
 • Nadzor i koordinacija na gradilištu sa aspekta bezbednosti;
 • Inspekcijski nadzor; posebne obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
 • Organizovanje i rukovođenje sistemom zaštite na radu.

Kurikulum - modul Zaštita od požara i spasavanje

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Upravljanje dokumentima

7

2.

Forenzičko inženjerstvo

6

3.

Poslovne komunikacije

7

4.

Analiza i upravljanje rizikom

7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Medicina rada 2

6

6.

IT u inženjerstvu

7

7.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Ergonomija rada

8

Zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama

8

8.

Protivpožarni sistemi

8

9.

Stručna praksa 1

4

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Oprema i instalacije za eksplozivnu atmosferu

8

Električne i gromobranske zaštitne instalacije

8

11.

Planiranje zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

8

12.

Održavanje protivpožarnih sistema

6

13.

Planiranje i projektovanje preventivnih mera zaštite od požara

8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

14.

Stručna praksa 2

4

15.

Primenjeni istraživački rad

6

16.

Master rad

20

Kurikulum - modul Bezbednost i zdravlje na radu

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Upravljanje dokumentima

7

2.

Forenzičko inženjerstvo

6

3.

Poslovne komunikacije

7

4.

Analiza i upravljanje rizikom

7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Medicina rada 2

6

6.

IT u inženjerstvu

7

7.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Ergonomija rada

8

Zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama

8

8.

Bezbednost mašina i uređaja

8

9.

Stručna praksa 1

4

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Metode ispitivanja uslova radne okoline

8

Planiranje zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

8

11.

Upravljanje merama za bezbedan rad pri korišćenju hemijskih materija

8

12.

Upravljanje merama za bezbedan rad na gradilištima

6

13.

Električne i gromobranske zaštitne instalacije

8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

14.

Stručna praksa 2

4

15.

Primenjeni istraživački rad

6

16.

Master rad

20

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Upravljanje dokumentima                      7

     2.        Forenzičko inženjerstvo                  6

     3.        Poslovne komunikacije        7

     4.        Analiza i upravljanje rizikom        7       

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.        Medicina rada 2                            6

     6.        IT u inženjerstvu                        7

    7.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                Ergonomija rada         8

                Zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama          8

     8.        Protivpožarni sistemi                    8

     9.        Stručna praksa 1                    4

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

   10.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Oprema i instalacije za eksplozivnu atmosferu          8

                Električne i gromobranske zaštitne instalacije          8

    11.    Planiranje zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama         8

    12.    Održavanje protivpožarnih sistema          6

    13.    Planiranje i projektovanje preventivnih mera zaštite od požara          8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    14.      Stručna praksa 2        4

    15.      Primenjeni istraživački rad          6

    16.      Master rad         20

Kurikulum - modul Bezbednost i zdravlje na radu

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Upravljanje dokumentima                      7

     2.        Forenzičko inženjerstvo                  6

     3.        Poslovne komunikacije        7

     4.        Analiza i upravljanje rizikom        7       

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.        Medicina rada 2                            6

     6.        IT u inženjerstvu                        7

    7.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                Ergonomija rada         8

                Zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama          8

     8.        Bezbednost mašina i uređaja                   8

     9.        Stručna praksa 1                    4

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

   10.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Metode ispitivanja uslova radne okoline          8

                Planiranje zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama          8

    11.    Upravljanje merama za bezbedan rad pri korišćenju hemijskih materija        8

    12.    Upravljanje merama za bezbedan rad na gradilištima         6

    13.    Električne i gromobranske zaštitne instalacije         8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    14.      Stručna praksa 2        4

    15.      Primenjeni istraživački rad          6

    16.      Master rad         20