O БИБЛИОТЕКАМА

На Академији функционишу 4 засебне библиотеке на 4 одсека. Све су чланице Заједнице библиотека универзитета у Србији и чине део система у мрежи библиотека које обједињује Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ као матична библиотека универзитета. Рад библиотека се реализује према Закону о библиотечко-информационој делатности и по националним и међународним стандардима за обављање библиотечког пословања.

Фонд библиотека чине књиге, часописи и електронске, мултимедијалне библиотечке јединице  – преко 25.000 библиотечких јединица укупно.

Поред стручне литературе у физичком формату, студенти имају и приступ електронским базама података на интернету, као и различитим образовним платформама.

Све библиотеке са читаоницама располажу и свом потребном опремом неопходном за подршку стручном, истраживачком и едукативном раду.

Уз техничку опремљеност и адекватне услове за рад у читаоници, корисницима је на располагању и стручна помоћ запослених библиотекара, а у вези са претрагом библиотечко-информационих извора, као и у вези са избором литературе, писањем стручних радова и слично.

Могућност резервације књига, као и продужења рока за враћање путем телефона и мејла.

Библиотеку могу да користе студенти, наставно и ненаставно особље Академије, али и других образовних институција, с тим што су публикације из фонда библиотекa Aкадемије доступне спољним корисницима само у читаоници.

Запослени у библиотеци:

  • Мирјана Нешић, библиотекар саветник, координатор библиотека АТССБ
  • Милица Ћировић, библиотекар, Одсек Београдска политехника
  • Горан Војновић, библиотекар, Одсек Компјутерско-машинско инжењерство
  • Светалана Лазић, виши књижничар, Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
  • Владимир Илић, библиотекар, Одсек Примењене инжењерске науке

Радно време:

  • Одсек Београдска политехника – од 07 до 19 часова.

     mnesic@politehnika.edu.rs    mcirovic@politehnika.edu.rs

  • Одсек Компјутерско-машинско инжењерство – од 08 до 16 часова.

     biblioteka@visokatehnicka.edu.rs

  • Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите – од 7 до 15 часова.

     slazic@tehnikum.edu.rs

  • Одсек примењене инжењерске науке – од 7 до 17 часова.

     fausst18@gmail.com