Sticky Background

ДИЗАЈН ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА

О студијском програму

Циљ студијског програма је оспособљавање студената за обављање послова у дизајнерским студијима и бироима који се баве дизајном индустријских производа, планирањем и опремањем изложбених простора и дизајном урбаног мобилијара. Студенти кроз теоријску и практичну наставу развијају професионална знања и вештине примењујући аналитичност, креативност и унапређују способност да развијају производ у свим фазама. На овом студијском програму образују се дизајнери индустријских производа, оспособљени да усвојена и стечена знања и вештине креативно примене у пракси.

Пријемни испит обухвата цртање, тест склоности и способности и тест општег информисања. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни дизајнер

Област

Примењене уметности и дизајн

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестара

Почетак реализације студијског програма

Школска 1994/1995. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Техничко цртање

7

Теорија форме

9

Цртање 1

6

Основи пословања

4

Презентационе технике 1

6

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Историја уметности

3

CAD 1

8

Дизајнирање производа 1

7

Енглески језик 2

4

Презентационе технике 2

6

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Историја дизајна

3

Дизајнирање производа 2

7

CAD 2

7

Развој производа

7

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Заштита животне средине

6

Одрживи дизајн

6

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Дизајнирање производа 3

8

CAD 3

7

Материјали

4

Израда модела

8

Стручна пракса

3

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Дизајнирање производа 4

5

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Графички дизајн

5

Фотографија

5

Дизајн производа за презентацију и промоцију

6

Предузетништво

4

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Пластична анатомија

6

Цртачке технике

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Медијска култура

5

Социологија културе

5

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Интернет ствари

5

Савремена индустријска производња

5

Дизајнирање производа 5

3

Виртуелна реалност

3

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

9

Завршни рад – израда и одбрана

9