Sticky Background

МРЕЖНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

О студијском програму

Циљ студијског програма је образовање студената за дизајнирање, имплементацију и администрирање рачунарских мрежа без обзира на медијум за пренос. Студенти ће бити оспособљени за администрирање базама података у оквиру локалне рачунарске мреже, израду комплетне документације за дизајн, имплементацију рачунарске мреже, као и комплетну документацију за администрирање мрежом и базама података. Стицање знања и вештина на предметима овог студијског програма образују се струковни инжењери електротехнике и рачунарства компетентни за обављање послова у компанијама које се баве пројектовањем, имплементацијом и администрирањем база података и мрежа.

Пријемни испит обухвата тест општег образовања или тест из математике. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни инжењер електротехнике и рачунарства

Област

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестaра

Почетак реализације студијског програма

Школска 2023/2024. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Математика

6

Електротехника 1

7

ИП умрежавање

4

Програмирање

8

Основи пословања

4

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Администрирање система 1

9

Алгоритми и структуре података

5

Интернет ствари

5

Енглески језик 2

3

Основи електронике

6

Пословне комуникације

3

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Рачунарске мреже

6

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Сензори

5

Обрада сигнала

5

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Управљање подацима о производу

5

WEB дизајн

5

Мрежни сервиси

6

Базе података

6

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Савремена индустријска производња

5

Софтверско инжењерство

5

Објектно оријентисано програмирање

6

Администрирање базе података

6

Мрежно програмирање

7

Стручна пракса

3

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Предузетништво

4

Администрирање система 2

5

Оптичке мреже

6

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Мехатронички системи

5

Векторска графика

5

Бежичне мреже

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Безбедност рачунарских мрежа

5

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Електрични погони и опрема у мехатроници

6

Енергетска ефикасност и заштита животне средине

6

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Програмирање мобилних платформи

6

Машинско учење

6

Изборни блок 6 (студент бира 1 предмет)

Виртуелна реалност

3

Пословне комуникације

3

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

7

Завршни рад – израда и одбрана

7