RUKOVODSTVO

dr Marina Stamenović

Predsednik Akademije

Profesor strukovnih studija
Doktor <?>

mstamenovic@politehnika.edu.rs

dr Dominik Brkić

Pomoćnik predsednika Akademije za nastavu

Viši predavač
Doktor <?>

dbrkic@politehnika.edu.rs

dr Predrag Drobnjak

Pomoćnik predsednika Akademije za saradnju sa privredom

Profesor strukovnih studija
Doktor <?>

Kontakt

dr Predrag Maksić

Rukovodilac Odseka Beogradska politehnika

Profesor strukovnih studija
Doktor nauka – teorija umetnosti i medija

pmaksic@politehnika.edu.rs

dr Milan Milutinović

Rukovodilac Odseka za saobraćaj, mašinstvo
i inženjerstvo zaštite i
Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo

Profesor strukovnih studija
Doktor <?>

mmilutinovic@tehnikum.edu.rs

dr Vladan Đulaković

Rukovodilac Odseka Primenjene inženjerske nauke

Profesor strukovnih studija
Doktor <?>

Kontakt