Одсек за Компјутерско-машинско инжењерство

Специјалистичке струковне студије

  1. Индустријско инжењерство;

Одсек Техникум Таурунум

Специјалистичке струковне студије

  1. Машинско инжењерство- модул CNC технологије и системи и модул Постројења и опрема у термотехници и процесној техници;
  2. Безбедност у саобраћају;