Sticky Background

ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

О студијском програму

Циљ студијског програма је образовање специјалиста струковних инжењера оспособљених да раде на пословима производње, транспорта, менаџмента и програмирања, те продубљивању знања неопходних за вођење одговарајућих послова, успостављања рачунарских мрежа и прављења база података. Студијски програм специјализације треба да омогући студентима додатно конкретизовање знања базираних на разумевању основних принципа индустријског инжењерства из различитих области технике и овладавање напредним стручним знањима из области машинства, информационих технологија и менаџмента.

Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Специјалистичке струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Специјалиста струковни инжењер индустријског инжењерства

Област

Индустријско инжењерство и индустријски менаџмент

Укупан број ЕСПБ бодова

60 ЕСПБ

Трајање студија

Једна година; Два семестара

Почетак реализације студијског програма

Школска 2020/2021. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Простирање топлоте и масе

7

Заваривање и спајање материјала

7

Транспортни и складишни системи

6

Нове производне технологије

5

Стручна пракса

5

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Инжењерство одржавања техничких система

7

Интегрално управљање квалитетом

7

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Електронско пословање

5

Компјутерска симулација процеса и система

5

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Технике оптимизације

5

Управљање ризиком

5

Завршни рад

6