СТУДЕНТИ

Студенти Академије техничких струковних студија Београд је студентска организација која заступа права и штити интересе студената у оквиру четири одсека ове Академије.

Представници четири одсека чине организацију Студенти Академије техничких струковних студија Београд. Почетак рада и функционисања уследио је након оснивања Академије спајањем наше некадашње четири високе школе струковних студија 2019. године. Улога студентске организације на Академији је да се бори за унапређење права и интереса студената као и да учествује у доношењу свих релевантних одлука која се тичу услова студирања и студентског стандарда.

Поред тога, Студенти Академије техничких струковних студија Београд се баве организацијом едукативних, хуманитарних, спортских и осталих ваннаставних активности. Сарадња са другим студентским организацијама у земљи и иностранству је такође део наше мисије, а акције које смо спровели и које су у плану можете пратити и преко друштвених мрежа на нашим страницама.

Све сугестије, инцијативе, идеје, питања и захтеве можете доставити на studenti.tehakademija@gmail.com. Отворени смо за нове чланове који желе да буду део студентске организације, стекну искуство, размене знања и употпуне студирање додатним активностима.