Sticky Background

УПИС НА АКАДЕМИЈУ

text background image

Академија уписује студенте на основне, специјалистичке и мастер студије у Београду, Пожаревцу и Ваљеву. Овде ћете пронаћи све информације о упису. Сваки корак процеса уписа је пажљиво осмишљен да вас упути, информише и подржи на вашем путу ка академском успеху. Ваша академска будућност почиње овде.

КОНКУРС ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК

Академија је објавила КОНКУРС ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК на слободна места на основним, специјалистичким и мастер студијским програмима.

Пријављивање кандидата ће се рализовати у следећим терминима:

  • ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

2. септембар и 3. септембар 2024. године, у термину од 10.00 до 13.00 часова.

  • МАСТЕР И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

од 2. септембра до 27. септембра 2024. године, у термину од 10.00 до 13.00 часова.

Број места и детаље око уписних активности погледајте у КОНКУРСУ (други уписни рок).

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС

На конкурс за упис у прву годину основних струковних студија имају право да се пријаве кандидати који су завршили средње образовање у четворогодишњем или трогодишњем трајању.

За упис на студијски програм Здравствена нега неопходно је да кандидати имају завршену гимназију или средњу медицинску школу у четворогодишњем трајању.

Кандидат може да се упише на студијски програм основних студија у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент) уколико се налази на Коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако оствари најмање 51 бод. Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија.

Кандидат може да се упише на студијски програм основних студија у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на Коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако оствари најмање 30 бодова.

Услов потребан за упис на специјалистичке и мастер струковне студије је стечено високо образовање из одговарајуће области.

УПИС ПО АФИРМАТИВНИМ МЕРАМА

Упис који се врши применом афирмативних мера се односи на лица са инвалидитетом, као и на лица која су припадници ромске националне мањине. Ова лица осим документације коју достављају остали кандидати прилажу и документацију која доказује да припадају двема наведеним групама. Списак наведене документације можете погледати овде. Кандидати који конкуришу по овим мерама се рангирају на посебним ранг листама.

УПИС ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављани Републике Србије који су завршили средњошколско образовање у иностранству могу да се упишу на студијски програм ако им се нострификује диплома у складу са Законом и општим актом Академије. Уколико поступак нострификације није окончан, ови кандидати уз пријаву за упис подносе и потврду да је поступак у току.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Држављани земаља региона (Црна гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Мађарска, Румунија, Бугарска, Северна Македонија, Албанија) који су припадници српске националности имају право да се упишу на студије под истим условима као држављани Републике Србије укључујући и право на буџетско финансирање.

Ови кандидати при пријављивању на конкурс потписују изјаву о припадности српској националности. Кандидати који су претходни ниво школовања завршили у Републици Српској нису у обавези да нострификују диплому и сведочанства претходног нивоа школовања, а остали кандидати из земаља региона имају ту обавезу.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављани плаћају школарину.

Кандидати, страни држављани, приликом пријављивања на конкурс подносе нострификовану диплому о завршеној средњој школи. Уколико поступак нострификације није окончан, ови кандидати уз пријаву за упис подносе и потврду да је поступак у току.

Пре уписа кандидати, страни држављани дужни су да поднесу доказе:

  • да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују;
  • да владају српским језиком, што се доказује уверењем овлашћене комисије.

ДРЖАВНА МАТУРА

Академија техничких струковних студија Београд ће након увођења Државне матуре рангирати
кандидате на упис у прву годину основних студија. Информације о начину бодовања кандидата за упис на основне струковне студије након увођења државне матуре можете погледати овде.

УПИС БЕЗ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Упис без полагања пријемног испита се реализује у септембру на студијским програмима на којима преостане слободних места након уписа кандидата по конкурсу.

Обавештење о упису студената без полагања пријемног испита за школску 2023/2024. годину можете погледати овде.