У петак 10. децембра одржан је Шести научно-стручни скуп Политехника

У петак 10. децембра одржан је Шести научно-стручни скуп Политехника

У петак 10. децембра 2021. године у хотелу Холидаy Инн у Београду одржан је Шести научно-стручни скуп Политехника у организацији Академије техничких струковних студија Београд. Скуп је организован уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства заштите животне средине, Kонференције академија и високих школа Србије, Управе за безбедност и здравље на раду, Инжењерске академије Србије, Привредне коморе Србије, Друштва архитеката Београда, Центра за промоцију науке и Института за стандардизацију Србије. Академија техничких струковних студија Београд основана је 2019. године одлуком Владе Републике Србије интеграцијом четири високе школе струковних студија. Академија је ове године добила акредитацију установе, а у сарадњи са мрежом послодаваца развила је и акредитовала дванаест студијских програма по дуалном моделу образовања. За кратко време Академија је постала препознатљива као престижна институција са око 4000 студената на више од 40 студијских програма. Потврда успешности су сјајни резултати овогодишњег уписа бруцоша, добијање европске Еразмус повеље за високо образовање за период од 2021. до 2027. године, додела средстава за чак осам пројеката ресорног Министарства у оквиру програма „Развој високог образовања“. Скупу је присуствовало близу 250 аутора и гостију из земље и иностранства. Рад скупа организован је кроз пленарна излагања и рад по следећим тематским секцијама: животна средина и одрживи развој, дизајн, безбедност и здравље на раду, графичко инжењерство, менаџмент квалитетом, машинско инжењерство, саобраћајно инжењерство и биотехнологија. Циљ научно-стручног скупа је повезивање стручњака и истраживача из високошколских установа, привреде, истраживачких и државних институција, ради размене резултата и искустава проистеклих из теорије и праксе. Поред тога, циљ је и промоција дуалног образовања као модела који је уведен у образовни систем ради обезбеђења бољих услова за стицање, усавршавање и развој компетенција студената које су у складу са потребама тржишта рада. Научно-стручни скуп ПОЛИТЕХНИKА пружа могућност и успешним студентима да у оквиру постојећих секција изложе своја достигнућа. Приликом свечаног отварања Скупа, окупљенима су се обратили:
 • др Александра Божић, председница Организационог одбора,
 • др Марина Стаменовић, председница Академије техничких струковних студија Београд,
 • проф. др Војкан Лучанин, председник Програмског одбора,
 • др Габријела Грујић Гарић, помоћница Министра просвете, науке и технолошког развоја за дуално и предузетничко образовање и васпитање,
 • Сандра Докић, помоћница Министра заштите животне средине из Сектора за стратешко планирање, пројекте, међународну сарадњу и европске интеграције,
 • др Бранко Савић, председника Kонференције академија и високих школа Србије,
 • Драган Стевановић из Привредне коморе Србије,
 • Татјана Бојанић, директор Института за стандардизацију Србије,
 • Наташа Госпић потпредседник Инжењерске академије Србије,
 • мр Бојана Поповић из Музеја примењене уметности,
 • Младен Дедић, представник 3Д Републике која је генерални спонзор Скупа.
У зборнику радова објављено је више од 150 радова, који представљају значајан капитал у контексту циља Скупа да се оствари размена знања, резултата истраживања и искуства стручњака из привреде, истраживачких институција и високошколских установа који деле заједнички интерес у области образовања, научног, уметничког и стручног рада.