Akademiji tehničkih strukovnih studija Beograd odobrena Erazmus povelja

Akademiji tehničkih strukovnih studija Beograd odobrena Erazmus povelja

Evropska komisija je dodelila Akademiji tehničkih strukovnih studija Beograd Erazmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) za period od 2021. do 2027. god. Erazmus povelja pruža osnovni okvir kvaliteta evropske i internacionalne saradnje i sadrži osnovne principe koje visokoškolske ustanove moraju da poštuju da bi mogle da učestvuju u projektima Erazmus+ programa. Prijava Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd za novu Erazmus povelju za visoko obrazovanje za programski ciklus 2021-2027. je odobrena i ocenjena kao odlična po svim kriterijumima od strane nezavisnih ekspertata Izvršne agencije za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija Evropske komisije (EACEA), koji su angažovani kao evaluatori prijave.

Kao nosilac Erazmus povelje za period 2021-2027. Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd će moći i dalje da razvija i unapređuje evropsku i međunarodnu saradnju aktivno učestvujući u svim delovima Erazmus+ programa.

Erazmus povelja za visoko obrazovanje definiše osnovne principe koje svaka visokoškolska ustanova mora poštovati i primenjivati u svom radu. Takođe, predstavlja i preduslov za prijavu i realizaciju projekata u okviru Erazmus+ programa za visoko obrazovanje.

Erazmus+ program je najveći evropski program finansiranja projekata u oblasti obrazovanja, mladih i sporta. Odseku Beogradska politehnika je prva Erazmus povelja odobrena 2018. godine koja je pokrivala period do 2020. godine i bila je preduslov za učešće u Programu, posebno uzimajući u obzir promenu statusa Srbije iz partnerske u programsku zemlju. Odsek Beogradska politehnika, a potom i Akademija tehničkih stukovnih studija su bile veoma uspešne u dosadašnjim pozivima. Za finansiranje su odobrena dva projekta mobilnosti studenata i zaposlenih u visokom obrazovanju između programskih zemalja (projekti 2019-1-RS01-KA103-000484 i 2020-1-RS01-KA103-065054) i dva projekta međunarodne kreditne mobilnosti studenata i zaposlenih između partnerskih i programskih zemalja (projekti 2019-1-RS01-KA107-000781 i 2020-1-RS01-KA107-065313).