Академији техничких струковних студија Београд одобрена Еразмус повеља

Академији техничких струковних студија Београд одобрена Еразмус повеља

Европска комисија је доделила Академији техничких струковних студија Београд Еразмус повељу за високо образовање (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) за период од 2021. до 2027. год. Еразмус повеља пружа основни оквир квалитета европске и интернационалне сарадње и садржи основне принципе које високошколске установе морају да поштују да би могле да учествују у пројектима Еразмус+ програма. Пријава Академије техничких струковних студија Београд за нову Еразмус повељу за високо образовање за програмски циклус 2021-2027. је одобрена и оцењена као одлична по свим критеријумима од стране независних експертата Извршне агенције за програме у области образовања, културе и медија Европске комисије (EACEA), који су ангажовани као евалуатори пријаве.

Као носилац Еразмус повеље за период 2021-2027. Академија техничких струковних студија Београд ће моћи и даље да развија и унапређује европску и међународну сарадњу активно учествујући у свим деловима Еразмус+ програма.

Еразмус повеља за високо образовање дефинише основне принципе које свака високошколска установа мора поштовати и примењивати у свом раду. Такође, представља и предуслов за пријаву и реализацију пројеката у оквиру Еразмус+ програма за високо образовање.

Еразмус+ програм је највећи европски програм финансирања пројеката у области образовања, младих и спорта. Одсеку Београдска политехника је прва Еразмус повеља одобрена 2018. године која је покривала период до 2020. године и била је предуслов за учешће у Програму, посебно узимајући у обзир промену статуса Србије из партнерске у програмску земљу. Одсек Београдска политехника, а потом и Академија техничких стуковних студија су биле веома успешне у досадашњим позивима. За финансирање су одобрена два пројекта мобилности студената и запослених у високом образовању између програмских земаља (пројекти 2019-1-RS01-KA103-000484 и 2020-1-RS01-KA103-065054) и два пројекта међународне кредитне мобилности студената и запослених између партнерских и програмских земаља (пројекти 2019-1-RS01-KA107-000781 и 2020-1-RS01-KA107-065313).