Bruna Skenderović

Rotografika


Bruna Skenderović, rođena je 1976. godine u Subotici. Beogradsku politehniku upisuje 2010. godine, na studije drugog stepena – specijalističke studije, smer grafička proizvodnja. Studije uspešno završava 01.06.2012. godine, sa prosečnom ocenom 9,80, čime je stekla zvanje specijalista strukovni inženjer tehnologije – grafička proizvodnja.

Od 2002. godine zaposlena je u štampariji Rotografika, koja se bavi štampanjem časopisa, prospekata i knjiga u tvrdom i mekom povezu, gde obavlja poslove rukovodioca prodaje za Republiku Srbiju. Prethodno, svoje profesionalne veštine razvijala je, prvo u kompaniji Sinalco (1998-2000), gde je obavljala poslove nabavke štampanog materijala, a potom i u preduzeću Saatchi&Saatchi (2000-2002).

Njena poruka našim Alumnistima, kao i sadašnjim/budućim studentima Beogradske politehnike, glasi:

”Ako imate definisan cilj, težite i radite na njemu, važno je biti vredan i uspesi će se nizati jedan za drugim.”