Milan Ličina

Univerzitet Metropoliten

Studio za nove medije – Galerija 12+

Milan Ličina, rođen je 1990. u Beogradu. Beogradsku politehniku upisuje 2009. godine, smer dizajn industrijskih proizvoda, a potom i smer grafički dizajn, 2010. godine, uz paralelno studiranje. Uspešno završava oba smera, prvo grafički dizajn 2012. godine, a potom i dizajn industrijskih proizvoda 2013. godine, čime je stekao zvanje strukovni dizajner – grafički dizajner/dizajner industrijskih proizvoda. Svoje dalje usavršavanje znanje i nastavak obrazovanja nastavlja upisivanjem Univerziteta Metropolitan u Beogradu, gde u periodu od 2012.-2014. godine završava, prvo Akademske studije za dizajn interaktivnih medija, a potom i Master studije iz oblasti dizajna Novih medija. Trenutno je na doktorskim studijama iz oblasti dizajna Novih medija na Fakultetu digitalnih umetnosti, Univerziteta Metropolitan. Po završetku master studija, počev od 2014. godine, ostaje da radi na Fakultetu digitalnih umetnosti, kao predavač  na master i osnovnim studijama. Uz to, paralelno je radio, prvo u studiju Bulb Creation, kao  compositing artist (2014. – 2015.), a potom i u studiju za nove medije ”Galerija 12+” (2015. – ). Njogov rad u studiju, fokusiran je na istraživanje i razvoj kreativnih i tehničko-tehnoloških rešenja projekata interaktivnih instalacija, izradi funkcionalnih prototipa, integraciji višemedijskih elemenata u kompleksne ulazno-izlazne sisteme i njihovu kontrolu. Takođe, u zavisnosti od potreba projekata njegovi poslovi uključuju rad na interaktivnoj ili generativnoj grafici u realnom vremenu, dizajnu interfejsa i korisničkog iskustva, kreativnom kodiranju ili različitim aspektima 3D dizajna poput modelovanja i renderinga. Na Univerzitetu Metropolitan, angažovan je kao predavač na osnovnim i master studijama. Kada je reč o osnovnim studijama, zadužen je za predmete: Osnove grafičkog dizajna, koji je uvodni predmet vezan za likovne elemente i kompoziciju u dizajnu i Interaktivni mediji 2, koji studentima pokazuje mogućnosti kreiranja digitalnih iskustava uz pomoć pogona video igara i kreativnog kodiranja. Što se master studija tiče, tu je angažovan na predmetima: Filmski i video kompoziting, koji se bavi teoretskom i praktičnom stranom kreiranja digitalnog kompozita pokretne slike, u skladu sa aktuelnim zahtevima tržišta i Programiranje vizuelnih umetnosti, gde studenti kreativno koriste tehnike računarskog programiranja multimedijalnih sadržaja za potrebe interaktivnih instalacija i kontrole i kreiranja sadržaja pomoću različitih protokola kao što su MIDI, OSC i DMX.

Tokom studiranja na Beogradskoj politehnici, Milan Ličina je postizao i određene uspehe, a jedna od važnijih jeste i pohvala stručnog žirija na godišnoj izložbi, za izuzetan uspeh iz predmeta Grafički dizajn, 2011. godine.

Kao glavne prednosti studiranja na Beogradskoj politehnici ističe iskustvo predavača u stvarnim projektima iz struke, koje prenose na studente. Takođe, smatra da, pored likovnog, akcenat je na snažnom tehnički usmerenom obrazovanju koje studentima pruža uvid i razumevanje procesa dobijanja konačnog proizvoda dizajna, što je posebno važno u aktuelnoj sferi posla. Naposletku, raznolikost studijskih programa i odnos između likovnih i tehnoloških predmeta je zadovoljavajući, i kandidati dobijaju obrazovanje kojim je moguće upustiti se u dalje poslovne ili akademske poduhvate.

Njegova poruka našim Alumnistima, kao i sadašnjim/budućim studentima Beogradske politehnike, glasi:

”Ne postoji ustanova koja pruža sveobuhvatno dizajnersko obrazovanje i studijske programe koji mogu da pokriju sva vaša interesovanja. Uloga Fakulteta ili Visoke škole jeste, da vas nauči da istražujete i stalno radite na sopstvenim veštinama, kao i da stvorite mrežu kontakata kroz kolege i profesore. Naposletku, držite se suštinskih stvari vezanih za vizuelne umetnosti, jer su titule, tehnologije i alati prolaznog karaktera i u stalnom razvoju. Studijski program koji ste odabrali vas ne definiše ni u jednom profesionalnom aspektu, već predstavlja osnovu za dalji razvoj.”

www.milanlicina.com