Aleksandra Ristić Jovanović

Modni dizajn proizvoda od kože

Obuća RISH

Bruna
Skenderović

Grafička proizvodnja

Rotografika

Dragana
Milosavljević

Bezbednost i zdravlje na radu

Tehpro d.o.o.

Ivan
Kostić

Grafički
dizajn

Metaklinika| Dizajn studio

Darko
Marković

Bezbednost i zdravlje na radu

Institut Alfaprevingd.o.o.

Leonida Kilibarda

Grafička tehnologija

Europapier Dunav d.o.o.

Marko
Vučković

Dizajn industrijskih proizvoda

Milan
Ličina

Grafički dizajn / Dizajn industrijskih proizvoda

Studio za nove medije – Galerija 12+

Milan
Markov

Bezbednost i zdravlje na radu

Kvadrikom d.o.o.

Mina Todorović

Dizajn industrijskih proizvoda

Plastipak, Belgium