БИБЛИОТЕКА

На Академији функционишу 4 засебне библиотеке на 4 одсека. Све су чланице Заједнице библиотека универтзитета у Србији и чине део системa у мрежи библиотека које обједињује Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ као матична библиотека универзитета. Рад библиотека се реализује према Закону о библиотечко-информационој делатности и по националним и међународним стандардима за обављање библиотечког пословања.

Фонд библиотека чине књиге, часописи и електронске, мултимедијалне библиотечке јединице (преко 25.000 библиотечких јединица укупно).

Поред стручне литературе у физичком формату, студенти имају и приступ електронским базама података на интернету, као и 35.000 електронских научних часописа и око 160.000 електронских књига, преко система KOBSON. Ова услуга доступна је студентима преко шифре библиотекара и могуће је користити је у читаоници.

Све библиотеке са читаоницама располажу и свом потребном опремом неопходном за подршку стручном, истраживачком и едукативном раду.

Библиотеке Академије су у процесу прикључења пројекту Виртуелне библиотеке Србије COBISS. Корисницима су тренутно на располагању електронски каталози сва 4 одељења библиотеке, који су претраживи по наслову, аутору, издавачу, години и месту издања (CTRL+F):

Каталог библиотеке Београдска политехника

Каталог библиотеке Компјутерско-машинско инжењерство

Каталог библиотеке Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите

Каталог библиотеке Примењене инжењерске науке

Уз техничку опремљеност и адекватне услове за рад у читаоници, корисницима је на располагању и стручна помоћ запослених:

 • обуке за коришћење библиотечко-информационих извора
 • избор литературе
 • писање стручних радова
 • информације
 • туторијали

Могућност резервације књига, као и продужења рока за враћање путем телефона и мејла.

Позајмица публикација се одвија у складу са Правилником о раду Библиотеке.

Публикације из фонда Библиотеке АТССБ  доступне су  спољним корисницима само у читаоници.

Запослени у библиотеци:

 • Мирјана Нешић, библиотекар саветник, координатор библиотека АТССБ
 • Милица Ћировић, библиотекар, Београдска политехника
 • Горан Војновић, библиотекар, Компјутерско-машинско инжењерство
 • Светалана Лазић, Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
 • Владимир Илић, Примењене инжењерске науке

Радно време:

 • Одсек Београдска политехника – од 07 до 19 часова.  

mnesic@politehnika.edu.rs    mcirovic@politehnika.edu.rs

 • Одсек Компјутерско-машинско инжењерство – од 08 до 16 часова.

biblioteka@visokatehnicka.edu.rs

 • Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите – од 7 до 15 часова.

slazic@tehnikum.edu.rs

 • Одсек примењене инжењерске науке – од 7 до 15 часова.

fausst18@gmail.com