ЦЕНТАР ЗА ГРАФИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

Чланови центра

др Ненад Ђорђевић, руководилац центра
 
др Данијела Ковачевић, сарадник
 
Александра Јанићијевић, сарадник
 
Верица Роса, оператер

 

Појавом различитих, савремених графичких материјала, развијала се и опрема за њихову производњу, и штампу. Истовремено је развијана и технологија израде графичких и амбалажних производа. Развој технологије највећи је подручју амбалаже, што се може видети и на приказаном дијаграму и он директно утиче на пораст производње робе коју треба упаковати, као и на појаву нових врста прехрамбених производа. Захваљујући управо напретку у подручју паковања намирница, тржиште намирница је осетило све предности савремене припреме производа за продају, као и дистрибуцију.

Print produkcija u milionima eur-a prema vrsti proizvoda

Захваљујући општем развоју и напретку графичке индустрије, посебних врста и типова амбалаже, као и развоја технологије штампе и паковања јавила се потреба за формирањем Графичког центра који би могао да пружи све услуге како консалтинга тако и конкретних решења различитих технолошких изазова.
Графички центар графичког инжињерства је организациона целина у оквиру Академије техничких струковних студија Београд и представља како базу за сарадњу са привредом тако и центар за едукацију и практичне вежбе студената. Графички центар се бави услужним делатностима везаним за процес штампе, припреме за штампу и дораде графичких производа, као и дефинисањем графичких стандарда.

Услуге

 • Продукција следећих графичких производа (каталози, брошуре, плакати, визит карте, лифлети, часописи, књиге тврд повез, књиге броширан повез),
 •  Дефинисање процеса графичке продукције,
 • Специјализована припрема за флексо, оффсет, дубоку и дигиталну штампу,
 • Израда пробних отисака (proof-ova),
 • Израда 3Д модела и штека паковања амбалаже,
 • Увођење колор менаџмента,
 • Калибрација и карактеризација опреме у графичкој индустрији (машине за штампање)
 • Контрола квалитета одштампаних отисака (овера штампе),
 • Дефинисање амбалажних материјала за све врсте производа,
 • Испитивање амбалажних материјала.

Референца

 1. NESTLE
 2. BAMBI
 3. COCA COLA
 4. SOKO ŠTARK
 5. MLEKARA ŠABAC
 6. FABRIKA DEČJE HRANE
 7. NELT
 8. NEOPLANTA
 9. MATIJEVIĆ
 10. IMLEK
 11. GAMA STUDIO
 12. GRAFIČKI CENTAR
 13. VIZARTIS
 14. ALTA NOVA
 15. TULI
 16. BOSIS
 17. FOKA
 18. PAPR PRINT
 19. TIPOPLASTIKA
 20. TETRAPAK
 21. AVALA ADA