ЦЕНТАР ЗА МАШИНСТВО

 
Горан Василић, руководилац центра
контакт: gvasilic@tehnikum.edu.rs
 

Центар за машинство је организациона јединица унутура „Академије техничких струковних студија Београд – АТССБ“ и за циљ има стварање амбијента који омогућава сталну сарадњу са привредом кроз пружање услуга првенствено из области машинства а потом и из области блиских машинству. Чланови центра за машинство су професори и наставници АТССБ који поседују одговарајуће лиценце и дугогодишње радно искуство у својим областима. Осим стручног кадра, Центар за машинство поседује више лабораторија са одговарајућом опремом која се у потпуности може користити при реализацији различитих пројеката.

 

Услуге

Центар за машинство у оквиру сарадње са привредом може пружaти услуге које су груписане по областима и то:

 • Пројектовање и израда машинских делова и склопова: Израда 3D модела просте и сложене геометрије. Анализе и прорачуни неопходни за изради машинских делова и склопова. Израда прототипова машинских делова и склопова. За израду машинских делова центар располаже конвенционалним машинама алаткама (стругови, глодалице, брусилице..) али и CNC машинама алаткама (обрадни центар LOLA HBG-50,  WaterJET, CNC брусилица).
 • Металне и заварене конструкције: Прорачун и пројектовање металних конструкција различите намене а према стандардима и методом коначних елемената. Прописивање технологије заваривања металних конструкција и прописивање антикорозивне заштите.
 • Процесна техника и термотехника: Израда пројеката и техничке документације из области грејања, хлађења и климатизације за објекте различите намене као и испитивање и унапређење постојећих уређаја и система, Услуге из домена енергетске ефикасности које обухватају теренска испитивања и енергетски преглед различитих објеката са израдом извештаја за унапређење енергетске ефикасности.
 • Електротехника и аутоматика: Преглед и испитивање електричних и громобранских инсталација објеката различите намене. Пројектовање, анализа и симулацију управљања намењеног за различите машине, уређаје и процесе.

Референца

 1. Gatech – Пројектовање профилних глодала
 2. Belwood – Пројектовање профилних глодала
 3. Hangers – Пројектовање профилних глодала
 4. ArhiPro – Пројектовање профилних глодала
 5. Vizus – Пројектовање профилних глодала
 6. СЗР БАТА – Преглед и испитивање електричне инсталације
 7. Дечја амбуланта Крепољин – Преглед и испитивање електричне инсталације
 8. Дом културе Крепољин – Преглед и испитивање електричне инсталације са мерењем паспростирања уземљивача
 9. Галерија Милена Павловић Барили – Преглед и испитивање електричне инсталације
 10. Објекат за смештај гостију Хостел – Преглед и испитивање електричне инсталације
 11. Играоница Џумбус – Преглед и испитивање електричне инсталације
 12. ЈКП „Белосавац“, Жагубица – Преглед и испитивање електричне инсталације са мерењем паспростирања уземљивача
 13. Кафе галерија „ГЕТСБИ“ – Преглед и испитивање електричне инсталације
 14. Осветљење дечијег игралишта – Преглед и испитивање електричне инсталације
 15. УР „Локал“ – Преглед и испитивање електричне инсталације са мерењем паспростирања уземљивача
 16. SAT TV communications, Пожаревац – Преглед и испитивање електричне инсталације са мерењем паспростирања уземљивача
 17. Мерење отпорности уземљења крака топловода за село Петка
 18. Аутомеханичарска радионица „Renault service“, Сираково- Преглед и испитивање електричне инсталације
 19. Топлотна станица „Чачалица“ – Преглед и испитивање електричне инсталације
 20. Претоварни брод – елеватор „Љубичево“, Београд – Преглед и испитивање електричне инсталације