Energetska efikasnost i čista energija

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer mašinstva

Oblast

Mašinsko inženjerstvo

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2017/2018.

Poslodavci za dualni model studija (DMS)

Igumanov d.o.o.; Ensol d.o.o.

Dokumenta

O studijskom programu

Studijski program Energetska efikasnost i čista energija čine dva modula – modul M1 koji se izvodi po klasičnom modelu studiranja (KMS) i modul M2 prilagođen studiranju po dualnom modelu (DMS).

Svrha studijskog programa Energetska efikasnost i čista energija je obrazovanje strukovnih inženjera, osposobljenih da po završetku studija rade na poslovima propisivanja i implementacije mera, poboljšanja i praćenja stanja energetske efikasnosti u proizvodnji, transportu i korišćenju toplotne i električne energije, primeni obnovljivih izvora energije, produbljivanju znanja neophodnih za projektovanje i izvođenje energetski efikasnih objekata, sticanje profesionalne kvalifikacije za poslove u domenu izrade elaborata energetske efikasnosti i energetske sertifikacije zgrada.

Studije energetske efikasnosti studentima tokom školovanja omogućavaju da stiču znanja u oblasti mašinstva, koja su primenljiva u procesu izrade projektno-tehničke dokumentacije, pripremi proizvodnje preduzeća i izvođenju mašinskih instalacija. Osim tekućih poslova, svršeni student je osposobljen da prepozna probleme u proizvodnji i energetici, predloži i sprovede bolja konstrukciona i tehnološka  rešenja u manje i srednje složenim procesima

 • Sposobnosti prepoznavanja problema u proizvodnji i energetici, predlaganje i sprovođenje poboljšanja konstrukcionih i tehnoloških rešenja u manje i srednje složenim procesima;
 • Temeljno poznavanje i razumevanje svih stručnih oblasti studijskog programa;
 • Sposobnost rešavanja konkretnih problema uz primenu odgovarajućih metoda i postupaka;
 • Sposobnost da na odgovarajući način prezentuju rezultate svog rada;
 • Posedovanje kompetencija za praćenje i primenu novina u struci, kao i za saradnju sa lokalnim socijalnim i međunarodnim okruženjem;
 • Sposobnost korišćenja laboratorijske i terenske opreme, kao i odgovarajućih softvera;
 • Osposobljenost da analiziraju sve parametre vezane za energetsku efikasnost sistema i primenu obnovljivih izvora energije;
 • Kompetencije potrebne za učestvovanje u projektovanju energetski efikasnih objekata i organizaciji i upravljanju procesom izgradnje takvih objekata;
 • Sposobnost samostalne statističke obrade rezultata, kao i formulisanje odgovarajućih zaključaka.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Energetska efikasnost i čista energija student će moći da:

 • primeni stečeno znanje u praksi i da ispolji razumevanje i veštine pri rešavanju problema u delimično novom ili nepoznatom okruženju u odnosu na oblast studija,
 • stečeno znanje i veštine primeni u timskom radu pri rešavanju složenih problema iz struke,
 • efikasno prati i usvaja novine u oblasti i da na jasan i nedvosmisleni način prenosi svoje zaključke, saznanja i postupak zaključivanja stručnoj i široj javnosti,
 • kritički sagleda mogućnosti primene obnovljivih izvora energije za dati objekat ili postrojenje,
 • učestvuje u realizaciji poslova projektovanja, izgradnje i održavanja energetski efikasnih objekata.

Kurikulum - Klasični model studija (KMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika 1

8

2.

Engleski jezik 1

5

3.

Računarski alati

5

4.

Tehničko crtanje

6

5.

Tehnička mehanika 1

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Engleski jezik 2

5

7.

Matematika 2

7

8.

Otpornost materijala

6

9.

Tehnička mehanika 2

6

10.

Materijali

6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Mašinski elementi 1

6

12.

Operativni sistemi i korisnički softveri

6

13

Hidraulika i pneumatika

6

14.

Mašinski sistemi

6

15.

Informacioni sistemi 1

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Elektrotehnika sa elektronikom

6

17.

Mašinski elementi 2

6

18.

Kompjutersko projektovanje 1

6

19.

Obradni procesi

6

20.

Senzori i aktuatori

6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

21.

Merenje i kontrola

6

22.

Obnovljivi izvori energije – zelena energija

6

23.

Energetski procesi i okruženje

6

24./25.

Izborni blok 1 (student bira 2 predmeta)

Web aplikacije

6

Kompjutersko projektovanje 2

6

Organizacija proizvodnje 1

6

Tehnološki postupci

6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

26.

Stručna praksa

4

27./28.

Izborni blok 2 (student bira 2 predmeta)

Termoenergetska analiza procesa

7

Projektovanje energetski efikasnih objekata

7

Energetska efikasnost sistema grejanja i klimatizacije

7

Energetska efikasnost i zaštita životne sredine

7

29.

Završni rad

12

Kurikulum - Dualni model studija (DMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika 1

8

2.

Engleski jezik 1

5

3.

Računarski alati

5

4.

Tehničko crtanje

6

5.

Tehnička mehanika 1

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Engleski jezik 2

5

7.

Matematika 2

7

8.

Otpornost materijala

4

9.

Tehnička mehanika 2

6

10.

Materijali

4

11.

Učenje kroz rad 1

4

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

12.

Mašinski elementi 1

6

13.

Operativni sistemi i korisnički softveri

2

14.

Hidraulika i pneumatika

2

15.

Mašinski sistemi

6

16.

Merenje i kontrola

6

17.

Učenje kroz rad 2

8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

18.

Elektrotehnika sa elektronikom

6

19.

Mašinski elementi 2

6

20.

Kompjutersko projektovanje 1

2

21.

Senzori i aktuatori

2

22.

Termoenergetska analiza procesa

2

23.

Učenje kroz rad 3

12

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

24.

Obnovljivi izvori energije – zelena energija

1

25.

Energetski procesi i okruženje

2

26./27.

Izborni blok 1 (student bira 2 predmeta)

Web aplikacije

6

Kompjutersko projektovanje 2

6

Organizacija proizvodnje 1

6

Tehnološki postupci

6

28.

Učenje kroz rad 4

9

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

29.

Obradni procesi

6

30.

Projektovanje energetski efikasnih objekata

2

31.

Energetska efikasnost sistema grejanja i klimatizacije

2

32.

Energetska efikasnost i zaštita životne sredine

2

33.

Završni rad

12

34.

Učenje kroz rad 5

12

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika 1                        8

     2.        Engleski jezik 1                    5

     3.        Računarski alati         5

     4.        Tehničko crtanje           6

     5.        Tehnička mehanika I                6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Engleski jezik 2           5

     7.        Matematika 2                            7

     8.        Otpornost materijala                      6

     9.      Tehnička mehanika II          6

    10.      Mašinski materijali       6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.      Mašinski elementi 1         6

    12.      Operativni sistemi i korisnički softveri        6

    13.      Hidraulika i pneumatika       6

    14.      Mašinski sistemi        6

    15.      Informacioni sistemi 1         6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    16.      Elektrotehnika sa elektronikom         6

    17.      Mašinski elementi 2        6

    18.      Kompjutersko projektovanje 1         6

    19.        Obradni procesi         6

    20.      Senzori i aktuatori        6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    21.      Merenje i kontrola        6

    22.      Obnovljivi izvori energije – zelena energija         6

    23.      Energetski procesi i okruženje         6

    24./25.       Izborni blok 1 (student bira 2 predmeta)

                  Web aplikacije        6

                Projektovanje proizvoda primenom računara (CAD)         6

                  Organizacija proizvodnje 1          6

                  Tehnološki postupci          6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    26.      Stručna praksa        4

    27./28.       Izborni blok 2 (student bira 2 predmeta)

                  Termoenergetska analiza procesa          7

                  Projektovanje energetski efikasnih objekata          7

                  Energetska efikasnost sistema grejanja i klimatizacije          7

                  Energetska efikasnost i zaštita životne sredine          7

    29.       Završni rad          12

Kurikulum - Dualni model studija (KMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika 1                        8

     2.        Engleski jezik 1                    5

     3.        Računarski alati         5

     4.        Tehničko crtanje           6

     5.        Tehnička mehanika I                6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Engleski jezik 2           5

     7.        Matematika 2                            7

     8.        Otpornost materijala                      4

     9.      Tehnička mehanika II          6

    10.      Materijali       4

    11.      Učenje kroz rad 1      4

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    12.      Mašinski elementi 1         6

    13.      Operativni sistemi i korisnički softveri        2

    14.      Hidraulika i pneumatika       2

    15.      Mašinski sistemi        6

    16.      Merenje i kontrola        6

    17.      Učenje kroz rad 2        8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    18.      Elektrotehnika sa elektronikom         6

    19.      Mašinski elementi 2        6

    20.      Kompjutersko projektovanje 1        2

    21.      Senzori i aktuatori        2

    22.      Termoenergetska analiza procesa       2

    23.      Učenje kroz rad 3        12

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    24.      Obnovljivi izvori energije – zelena energija         1

    25.      Energetski procesi i okruženje         2

    26./27.       Izborni blok 1 (student bira 2 predmeta)

                  Web aplikacije        6

                Projektovanje proizvoda primenom računara (CAD)         6

                  Organizacija proizvodnje 1          6

                  Tehnološki postupci          6

    28.      Učenje kroz rad 4         9

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    29.      Obradni procesi         6

    30.      Projektovanje energetski efikasnih objekata         2

    31.      Energetska efikasnost sistema grejanja i klimatizacije         2

    32.      Energetska efikasnost i zaštita životne sredine         2

    33.      Završni rad         12

    34.      Učenje kroz rad 5         12