Fitomedicina

Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni master inženjer poljoprivrede za fitomedicinu

Oblast

Biotehničke nauke

Trajanje studija

Dve godine; Četiri semestra

Ukupan broj ESPB bodova

120 ESPB

Poslodavci za dualni model studija (DMS)

Vinarija Virtus d.o.o.; MISBELL d.o.o.; PRUNA d.o.o.

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2021/2022. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih master inženjera koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za uspešno obavljanje poslova u oblasti zaštite bilja i proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane. Savladavanjem gradiva studenti će moći da poznaju i detektuju štetne agense koji se javljaju u svim aspektima biljne proizvodnje, kao i da projektuju mere integralne zaštite u cilju njihovog suzbijanja, odgovorno sprovode mere zaštite, bezbedno i racionalno primenjuju pesticide, primenjuju alternativne mere zaštite bilja doprinoseći zaštiti životne sredine i očuvanju agroekosistema.

Kurikulum - modul Klasični model studija (KMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Tretman otpada i reciklaža

6

Poljoprivredna zoologija

6

2.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Bolesti ratarskih kultura

6

Bolesti voća i vinove loze

6

3.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Bolesti povrća

6

Bolesti cveća i ukrasnog bilja

6

4.

Zakonska regulativa u zaštiti bilja

6

5.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Preduzetništvo

6

Servisi e-poslovanja

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Patofiziologija biljaka

6

7.

Specijalna entomologija

6

8.

Aplikacija pesticida

6

9.

Fitofarmacija sa toksikologijom i ekotoksikologijom

8

10.

Stručna praksa 1

4

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Primenjeni istraživački rad

7

12.

Pedologija i zaštita geodiverziteta

6

13.

Zaštita životne sredine

6

14.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

Zaštita bilja u organskoj proizvodnji

6

Korisni mikroorganizmi zemljišta

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

15.

Ishrana biljaka

6

16.

Podizanje i održavanje višegodišnjih zasada

5

17.

Herbologija

6

18.

Stručna praksa 2

4

19.

Završni master rad - primenjeni istraživački rad

7

20.

Završni master rad - izrada i odbrana

7

Kurikulum - modul Dualni model studija (DMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Zakonska regulativa u zaštiti bilja

5

2.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Tretman otpada i reciklaža

6

Poljoprivredna zoologija

6

3.

Učenje kroz rad 1

4

4.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Bolesti ratarskih kultura

6

Bolesti voća i vinove loze

6

5.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Bolesti povrća

6

Bolesti cveća i ukrasnog bilja

6

6.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Preduzetništvo

6

Servisi e-poslovanja

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

7.

Patofiziologija biljaka

4

8.

Specijalna entomologija

4

9.

Aplikacija pesticida

4

10.

Fitofarmacija sa toksikologijom i ekotoksikologijom

4

11.

Učenje kroz rad 2

14

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

12.

Primenjeni istraživački rad

7

13.

Pedologija i zaštita geodiverziteta

3

14.

Zaštita životne sredine

3

15.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

Zaštita bilja u organskoj proizvodnji

6

Korisni mikroorganizmi zemljišta

6

16

Učenje kroz rad 3

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

17.

Ishrana biljaka

4

18.

Podizanje i održavanje višegodišnjih zasada

4

19.

Herbologija

4

20.

Završni master rad - primenjeni istraživački rad

7

21.

Završni master rad - izrada i odbrana

7

22

Učenje kroz rad 4

9

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.      Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Tretman otpada i reciklaža        6

                  Poljoprivredna zoologija       6

     2.      Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Bolesti ratarskih kultura        6

                  Bolesti voća i vinove loze        6

     3.      Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Bolesti povrća        6

                  Bolesti cveća i ukrasnog bilja        6

     4        Zakonska regulativa u zaštiti bilja        6

     5.      Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Preduzetništvo       6

                  Servisi e-poslovanja        6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Patofiziologija biljaka        6

     7.        Specijalna entomologija       6

     8.      Aplikacija pesticida         6

     9.        Fitofarmacija sa toksikologijom i ekotoksikologijom       8

     10.        Stručna praksa 1         4

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.      Primenjeni istraživački rad       7

    12.      Pedologija i zaštita geodiverziteta     6

    13.      Zaštita životne sredine    6

     14.      Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

                  Zaštita bilja u organskoj proizvodnji       6

                  Korisni mikroorganizmi zemljišta        6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    15.      Ishrana biljaka    6

    16.      Podizanje i održavanje višegodišnjih zasada   5

    17.      Herbologija   6

    18.      Stručna praksa 2    4

    19.      Završni master rad – primenjeni istraživački rad        7

   20.      Završni master rad – izrada i odbrana        7

Kurikulum - modul Dualni model studija (DMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

    1.        Zakonska regulativa u zaštiti bilja        5

    2.      Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Tretman otpada i reciklaža        6

                  Poljoprivredna zoologija       6

     3.        Učenje kroz rad 1        4

    4.      Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Bolesti ratarskih kultura        6

                  Bolesti voća i vinove loze        6

    5.      Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Bolesti povrća        6

                  Bolesti cveća i ukrasnog bilja        6

     6.      Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Preduzetništvo       6

                  Servisi e-poslovanja        6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     7.        Patofiziologija biljaka        4

     8.        Specijalna entomologija       4

     9.      Aplikacija pesticida         4

     10.        Fitofarmacija sa toksikologijom i ekotoksikologijom       4

     11.        Učenje kroz rad 2        14

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    12.      Primenjeni istraživački rad       7

    13.      Pedologija i zaštita geodiverziteta     3

    14.      Zaštita životne sredine    3

     15.      Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

                  Zaštita bilja u organskoj proizvodnji       6

                  Korisni mikroorganizmi zemljišta        6

     16.        Učenje kroz rad 3        6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    17.      Ishrana biljaka    4

    18.      Podizanje i održavanje višegodišnjih zasada   4

    19.      Herbologija   4

    20.      Završni master rad – primenjeni istraživački rad        7

   21.      Završni master rad – izrada i odbrana        7

     22.        Učenje kroz rad 4        9