PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni master inženjer tehnologije

Oblast

Tehnološko inženjerstvo

Trajanje studija

Dve godine; Četiri semestra

Ukupan broj ESPB bodova

120 ESPB

Poslodavci za dualni model studija (DMS)

Candy Rush d.o.o.; Vinarija Virtus d.o.o.; PRUNA d.o.o.

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2021/2022. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Studijski program master strukovnih studija, Prehrambena tehnologija, je orijentisan na sticanje praktičnih znanja i veština i osposobljavanju budućih stručnjaka, strukovnih master inženjera tehnologije, za primenu savremenih tehničkih i tehnoloških rešenja u poboljšanju kvaliteta u oblasti prehrambene tehnologije. Interes za kadrove iz ove oblasti iskazuju: prehrambena industrija (razvoj novih proizvoda, komunikacija u smislu edukacije potrošača, kontrola kvaliteta i bezbednost proizvoda) i ustanove koje vrše kontrolu kvaliteta i bezbednosti hrane, kao i ustanove koje prate primenu standarda i usklađenosti pravilnika vezano za uvoz i izvoz hrane.

Pri koncipiranju ovih studija, prihvaćeni su najviši standardi modernog visokoškolskog obrazovanja, definisanim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, kao i bolonjskom deklaracijom. Osnovni cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, obrazuju master inženjeri tehnologije.  Studijski program je usmeren na permanentnu saradnju sa privrednim organizacijama kroz studijske posete i stručnu praksu.

 • Sposobnost organizacije procesa proizvodnje različitih prehrambenih proizvoda;
 • Sposobnost analize podataka i procene rizika u tehnološkim procesima proizvodnje različitih prehrambenih proizvoda;
 • Sposobnost praćenja kvaliteta proizvoda od sirovine do gotovog proizvoda;
 • Sposobnost poznavanja hemijskih i mikrobioloških analiza sirovina i gotovih proizvoda;
 • Sposobnost poznavanja upravljanja kvalitetom i bezbednošću hrane;
 • Sposobnost praćenja zakonske regulative u oblasti proizvodnje i kontrole kvaliteta različitih prehrambenih proizvoda;
 • Sposobnost poznavanja optimalnih uslova skladištenja i čuvanja hrane;
 • Sposobnost organizacije i kontrole prerade nusproizvoda prehrambene industrije;
 • Sposobnost poznavanja zaštite životne sredine u prehrambenoj industriji;
 • Sposobnost razvoja novih proizvoda;
 • Sposobnost uvođenja različitih funkcionalnih dodataka u proizvode, u cilju proizvodnje nove hrane;
 • Sposobnost upoznavanja potrošača sa dijetetskim proizvodima;
 • Sposobnost rešavanja konkretnih problema, uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;
 • Sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti;
 • Sposobnost praćenja i primene novina u struci;
 • Sposobnost upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima odgovarajućeg područja;
 • Sposobnost formulisanja i donošenja zaključaka;
 • Sposobnost da na odgovarajući način napišu i da prezentuju rezultate rada.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Master Prehrambena tehnologija, student će moći da:

 • Integriše znanja i veštine u cilju rešavanja složenih stručnih problema;
 • Rasuđuje na osnovu dostupnih informacija koje sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja;
 • Pokaže znanja i veštine pri primeni tehnoloških postupaka proizvodnje u pojedinim oblastima prehrambene tehnologije;
 • Pokaže znanja i veštine za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane, kao i pri upravljanju kvalitetom i bezbednošću hrane;
 • Pokaže znanja planiranja proizvodnje u skladu sa novopostavljenim zahtevima tržišta;
 • Primeni znanja u proizvodnji nove hrane i dijetetskih proizvoda, a sve sa ciljem očuvanja zdravlja stanovništva.

Kurikulum - modul Klasični model studija (KMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Preduzetništvo

6

Servisi e-poslovanja

6

2.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Odabrana poglavlja iz tehnologije brašna

6

Odabrana poglavlja iz tehnologije mleka

6

3.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Upravljanje zaštitom životne sredine u prehrambenoj industriji

6

Specijalna piva i jaka alkoholna pića

6

4.

Nekovencionalna ishrana

6

5.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Odabrana poglavlja iz tehnologije voća i povrća

6

Tehnologija vode

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Nauka o vinu, specijalna i voćna vina

6

7.

Hemijske metode u analizi hrane

7

8.

Primena enzima u tehnologiji hrane

7

9.

Nove tehnologije pakovanja hrane

6

10.

Stručna praksa 1

4

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Mikrobiološke metode u proizvodnji hrane

6

12.

Upravljanje kvalitetom i bezbednošću hrane

6

13.

Nove tehnologije u proizvodnji konditorskih proizvoda

6

14.

Primenjeni istraživački rad

7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

15.

Upravljanje skladištima i čuvanje hrane

4

16.

Patogeni mikroorganizmi u hrani

4

17.

Mašine i aparati u prehrambenoj industriji

4

18.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

Biokonverzija agroindustrijskog otpada

6

Nova hrana i dijetetski proizvodi

6

18.

Stručna praksa 2

3

19.

Završni master rad - istraživački rad

7

20.

Završni master rad - izrada i odbrana

7

Kurikulum - modul Dualni model studija (DMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Preduzetništvo

6

Servisi e-poslovanja

6

2.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Odabrana poglavlja iz tehnologije brašna

6

Odabrana poglavlja iz tehnologije mleka

6

3.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Upravljanje zaštitom životne sredine u prehrambenoj industriji

6

Specijalna piva i jaka alkoholna pića

6

4.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Odabrana poglavlja iz tehnologije voća i povrća

6

Tehnologija vode

6

5.

Nekovencionalna ishrana

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Nauka o vinu, specijalna i voćna vina

4

7.

Hemijske metode u analizi hrane

4

8.

Primena enzima u tehnologiji hrane

4

9.

Nove tehnologije pakovanja hrane

3

10.

Učenje kroz rad 1

15

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Primenjeni istraživački rad

6

12.

Mikrobiološke metode u proizvodnji hrane

6

13.

Upravljanje kvalitetom i bezbednošću hrane

4

14.

Nove tehnologije u proizvodnji konditorskih proizvoda

3

15.

Učenje kroz rad 2

5

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

Biokonverzija agroindustrijskog otpada

6

Nova hrana i dijetetski proizvodi

6

17.

Mašine i aparati u prehrambenoj industriji

2

18.

Patogeni mikroorganizmi u hrani

1

19.

Upravljanje skladištima i čuvanje hrane

2

20.

Učenje kroz rad 3

10

21.

Završni master rad - primenjeni istraživački rad

6

22.

Završni master rad - izrada i odbrana

9

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.      Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Preduzetništvo       6

                  Servisi e-poslovanja        6

     2.      Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Odabrana poglavlja iz tehnologije brašna        6

                  Odabrana poglavlja iz tehnologije mleka        6

     3.      Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Upravljanje zaštitom životne sredine u prehrambenoj industriji        6

                  Specijalna piva i jaka alkoholna pića        6

     4.       Nekovencionalna ishrana       6

     5.      Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Odabrana poglavlja iz tehnologije voća i povrća        6

                  Tehnologija vode       6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Nauka o vinu, specijalna i voćna vina      6

     7.        Hemijske metode u analizi hrane      7

     8.      Primena enzima u tehnologiji hrane        7

     9.        Nove tehnologije pakovanja hrane      6

     10.        Stručna praksa 1         4

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.      Mikrobiološke metode u proizvodnji hrane      6

    12.      Upravljanje kvalitetom i bezbednošću hrane    6

    13.      Nove tehnologije u proizvodnji konditorskih proizvoda   6

    14.      Primenjeni istraživački rad  7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    15.      Upravljanje skladištima i čuvanje hrane   4

    16.      Patogeni mikroorganizmi u hrani  4

    17.      Mašine i aparati u prehrambenoj industriji  4

     18.      Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

                  Biokonverzija agroindustrijskog otpada       6

                  Nova hrana i dijetetski proizvodi       6

    19.      Stručna praksa 2    3

    20.      Završni master rad – istraživački rad        7

   21.      Završni master rad – izrada i odbrana        7

Kurikulum - modul Dualni model studija (DMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.      Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Preduzetništvo       6

                  Servisi e-poslovanja        6

     2.      Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Odabrana poglavlja iz tehnologije brašna        6

                  Odabrana poglavlja iz tehnologije mleka        6

     3.      Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Upravljanje zaštitom životne sredine u prehrambenoj industriji        6

                  Specijalna piva i jaka alkoholna pića        6

     4.      Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Odabrana poglavlja iz tehnologije voća i povrća        6

                  Tehnologija vode       6

     5.       Nekovencionalna ishrana       6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Nauka o vinu, specijalna i voćna vina      4

     7.        Hemijske metode u analizi hrane     4

     8.      Primena enzima u tehnologiji hrane        4

     9.        Nove tehnologije pakovanja hrane      3

     10.      Učenje kroz rad 1        15

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.      Primenjeni istraživački rad  6

    12.      Mikrobiološke metode u proizvodnji hrane      6

    13.      Upravljanje kvalitetom i bezbednošću hrane    4

    14.      Nove tehnologije u proizvodnji konditorskih proizvoda   3

     15.      Učenje kroz rad 2        5

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

     16.      Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

                  Biokonverzija agroindustrijskog otpada       6

                  Nova hrana i dijetetski proizvodi       6

    17.      Mašine i aparati u prehrambenoj industriji  2

    18.      Patogeni mikroorganizmi u hrani  1

    19.      Upravljanje skladištima i čuvanje hrane    2

     20.      Učenje kroz rad 3        10

    21.      Završni master rad – primenjeni istraživački rad        6

   22.      Završni master rad – izrada i odbrana        9