Sticky Background

ФАРМАЦИЈА

О студијском програму

Циљ студијског програма је образовање струковних фармацеута са потребним стручним знањима, вештинама и компентецијама за успешно и професионално обављање послова у оквиру фармацеутског сектора. Након завршених студија студенти ће детаљно познавати састав лекова, њихова хемијска и физичка својства, начин производње и употребе, као и методе испитивања њихове чистоће и јачине. Студенти се оспособљавају за рад у апотеци, болничкој и ветеринарској апотеци, биохемијској, контролно – аналитичкој, галенској и развојној лабораторији, консултанској фармацији, фармацеитској здравственој заштити и клиничкој фармацији, специјалистичким службама, установама социјалне заштите, фармацеутској, козметичкој и сличним индустријама.

Пријемни испит обухвата тест из биологије. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни фармацеут

Област

Фармацеутске науке

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестaра

Почетак реализације студијског програма

Школска 2024/2025. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Етика у фармацији

4

Анатомија и физиологија

7

Хемија

7

Примена рачунара

6

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Прорачуни у фармацији

6

Основе квалитета

6

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Увод у фармацију

4

Патофизиологија

5

Фармацеутска ботаника

7

Микробиологија са имунологијом

5

Фармацеутски практикум

6

Енглески језик

3

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Биохемија

6

Фармакологија

6

Фармацеутска хемија

7

Фармакогнозија

6

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

ОТЦ лекови

4

Увод у методологију истраживања

4

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Клиничка фармација

5

Токсиколошка хемија са екологијом

6

Стручна пракса 1

5

Инструменталне методе у анализи лекова

5

Комуникационе вештине у здравству

4

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Менаџмент у здравству и фармацији

6

Вода у фармацији

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Фармацеутска технологија са биофармацијом

6

Контрола квалитета у фармацији

6

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Фитофармација

7

Лековито, ароматично и зачинско биље

7

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Основи индустријске фармације

5

Аналитичка хемија у фармацеутској пракси

5

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Индустријска фармација са козметологијом

5

Исхрана и дијететика

5

Фармакотерапија

4

Стручна пракса 2

5

Фармакоекономија

3

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

7

Завршни рад – израда и одбрана

7