Формиран Савет послодаваца Академије техничких струковних студија Београд

Формиран Савет послодаваца Академије техничких струковних студија Београд

Oдржана је прва конститутивна седница Савета послодаваца Академије техничких струковних студија Београд 12. маја у Београду. Савет послодаваца је саветодавни орган Академије, који је конституисан у складу са Законом о високом образовању и Статутом Академије. 

Kако би се досадашњи трендови развоја наставили, Академија је оформила Савет послодаваца као кључни саветодавни орган за успостављање темељне сарадње између Академије и привреде, са примарним циљем развоја и унапређења студијских програма прилагођених потребама тржишта рада.

Чланови Савета учествоваће у предстојећим акредитацијама студијских програма, изради програма стручне праксе, развоју дуалних модула студија, развоју кратких програма студија и обука запослених у привреди. Ангажовање чланова Савета ће бити драгоцено у контексту интеграције њихових искустава, потреба, знања и добре праксе у студијске програме Академије, како би студенти били адекватно припремљени за изазове које носи информатичко и дигитално доба.

На првој седници Савета за председника изабран је мр Небојша Бјелотомић, а за заменика председника Радослав Веселиновић. Чланови Савета послодаваца су:

 1. мр Небојша Бјелотомић, генерални директор, Иницијатива „Дигитална Србија“, председник Савета послодаваца;
 2. Радослав Веселиновић, оснивач компаније, GALEB Group, заменик председника Савета послодаваца;
 3. Алексић Горан, генерални директор, Србијатранспорт-пословно удружење друмског саобраћаја;
 4. Александар Душанић, генерални директор, Technomer;
 5. Андреј Милутиновић, Design Hub manager, Tetrapak;
 6. Бојан Kресовић, директор, Графички студио GAMA;
 7. др Бојан Ранковић, директор за развој, Ekostar Pak;
 8. Бојан Стевић, директор, Пољопривредна стручна служба града Пожаревца;
 9. Бранко Шимшић, директор и власник, Производња намештаја “Шимшић”;
 10. Братимир Нешић, Waste business development manager, PORR Umwelttechnik Serbia;
 11. Владан Трајић, Пољопривредна апотека „Мали трг“;
 12. Горан Михаиловић, технички директор, Esil Mont;
 13. Давид Марковић, генерални директор, KTITOR;
 14. Данијела Ошап, директор за квалитет, развој и континуална унапређења, Фабрика картона Умка;
 15. Драган Стевановић, секретар удружења за хемијску, гумарску и индустрију неметала ПKС, Привредна комора Србије;
 16. Драган Станојевић, директор, Привредно друштво технички преглед Центар С;
 17. др Емил Рекановић, директор, Институт за пестициде и заштиту животне средине;
 18. Звездан Пешовић, директор, Model 5;
 19. Зоран Андрејевић, директор, Игуманов;
 20. Иван Стаменковић, оснивач компаније, Vatroival;
 21. др Јелена Ивановић-Војводић, директор и власник, Biro VIA;
 22. др Љубиша Бучановић, руководилац постројења у Бору, Messer Tehnogas;
 23. Маја Суботић, Managing Director, SVA;
 24. Марија Глишић, Бреза промет;
 25. Милан Рајковић, директор, MR Group – Engine Rebuilding Company;
 26. др Милош Јелић, председник стручног савета FQCE, члан савета за квалитет Републике Србије, Фондација за културу квалитета и изврсност;
 27. Миљана Јововић, директор, Crater Studio;
 28. Младен Шукало, директор и власник, TEHPRO;
 29. Никола Егић, директор, Божић и синови;
 30. Никола Маринковић, менаџер за развој, Smurfit Kappa;
 31. др Никола Ћурчић, директор, ПСС Институт „Тамиш“;
 32. Светозар Kолесар, премијер компаније, 3D Republika;
 33. Сенка Живков, директор развојног центра конфекције, MONA Fashion;
 34. Слађан Стошић, Festo;
 35. Слободан Јовановић, оснивач и директор, Coba & Associates;
 36. Стефан Рајковић, менаџер за развој, Винарија Виртус;
 37. Татјана Бојанић, директор, Институт за стандардизацију Србије.