Катедра за дизајн

Катедра за дизајн је наставно-стручна организациона јединица коју чине наставници и сарадници Академије из области које су бирани у зања у пољу примењених уметности и дизајна. Катедра за дизајн координира реализацијом студијских програма на основним струковним студијама Графички дизајн, Дизајн индустријских производа и Модни дизајн производа од коже, и на мастер струковним студијама Графички дизајн са следећим модулима: Дизајн визуелног идентитета, Обликовање књиге и Дизајн амбалаже и оглашавање.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: jdrobac@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: pmaksic@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: avartabedijan@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: dtrifunovic@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: dkomnenic@atssb.edu.rs

Ванредни професор
Биографија
Kонтакт: vukan.ciric@gmail.com