Катедра за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Катедра за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду је наставно-стручна организациона јединица коју чине наставници и сарадници Академије које су бирани у звања у пољу инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. Катедра за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду координира реализацијом студијских програма на основним струковним студијама: Заштита животне средине, Безбедност и здравље на раду (Одсек Београдска политехника); Заштита од пожара и спасавање,  Безбедност и здравље на раду (Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите); Заштита животне средине (Одсек Примењене инжењерске науке) и на мастер струковним студијама Инжењерство заштите (Одсек Београдска политехника) и Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите).

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: tmarinkovic@politehnika.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: bvidakovic@tehnikum.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: dzarkovic@politehnika.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: jisakovic@tehnikum.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: ojovanovic@politehnika.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: ben.mladenovic@vts-pozarevac.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: jrajic@tehnikum.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: rrajic@tehnikum.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: ntanasic@tehnikum.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: asotic@tehnikum.edu.rs

наставник вештина
Биографија
Kонтакт: ncurcic@politehnika.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: