Катедра за ликовне и дигиталне уметности

Катедра за ликовне и дигиталне уметност је наставно-стручна организациона јединица коју чине наставници и сарадници Академије који су бирани у звања у пољу ликовних уметности. Катедра за ликовне и дигиталне уметности координира реализацијом студијског програма Концепт и карактер дизајн на основним струковним студијама. Чланови катедре реализују предмете из области ликовних и дигиталних уметности и на студијским програмима из поља примењених уметности и дизајна.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ