Катедра за машинско инжењерство

Катедра за машинско инжењерство је наставно- тручна организациона јединица коју чине наставници и сарадници Академије из области које су бирани у звања у пољу које обухвата машинско инжењерство. Катедра за машинско инжењерство координира реализацијом студијских програма на основним струковним студијама: Компјутерски машински системи, индустријско инжењерство, енергетска ефикасност и чиста енергија, производно машинство, пројектовање рачунаром, производно инжењерство и процесна техника и термотехника, на специјалистичким струковним студијама: Индустријско и машинско инжењерство, и на мастер струковним студијама: Компјутерски машински системи.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

професор струковних студија
Биографија
Контакт: visokaskola@gmail.com

професор струковних студија
Биографија
Контакт: dvelimirovic@tehnikum.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Контакт: adjurdjevic@tehnikum.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Контакт: djdjurdjevic@tehnikum.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Контакт: danijela.zivojinovic@yahoo.com

професор струковних студија
Биографија
Контакт: mirko.jovanovic@vts-pozarevac.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Контакт: dkomarov@tehnikum.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Контакт: mmilutinovic@tehnikum.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: aleksandra.mitrovic@visokatehnicka.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Контакт: mmihailovic@tehnikum.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Контакт: svetomir.simonovic@visokatehnicka.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Контакт: dragan.saler@gmail.com

наставник вештина
Биографија
Контакт: gvasilic@tehnikum.edu.rs

наставник вештина
Биографија
Контакт: markotasic@tehnikum.edu.rs