Катедра за машинско инжењерство

Катедра за машинско инжењерство је наставно- тручна организациона јединица коју чине наставници и сарадници Академије из области које су бирани у звања у пољу које обухвата машинско инжењерство. Катедра за машинско инжењерство координира реализацијом студијских програма на основним струковним студијама: Компјутерски машински системи, индустријско инжењерство, енергетска ефикасност и чиста енергија, производно машинство, пројектовање рачунаром, производно инжењерство и процесна техника и термотехника, на специјалистичким струковним студијама: Индустријско и машинско инжењерство, и на мастер струковним студијама: Компјутерски машински системи.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

професор струковних студија
Биографија
Контакт: dkomarov@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Контакт: dvelimirovic@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Контакт: adjurdjevic@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Контакт: djdjurdjevic@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Контакт: dzivojinovic@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Контакт: mmilutinovic@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: amitrovic@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Контакт: mmihailovic@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Контакт: ssimonovic@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Контакт: dsaler@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Контакт: markovics@atssb.edu.rs

наставник вештина
Биографија
Контакт: gvasilic@atssb.edu.rs

наставник вештина
Биографија
Контакт: mmarkovic@atssb.edu.rs

наставник вештина
Биографија
Контакт: tsimonovic@atssb.edu.rs

наставник вештина
Биографија
Контакт: mtasic@atssb.edu.rs