Katedra za mašinsko inženjerstvo

Katedra za mašinsko inženjerstvo je nastavno- tručna organizaciona jedinica koju čine nastavnici i saradnici Akademije iz oblasti koje su birani u zvanja u polju koje obuhvata mašinsko inženjerstvo. Katedra za mašinsko inženjerstvo koordinira realizacijom studijskih programa na osnovnim strukovnim studijama: Kompjuterski mašinski sistemi, industrijsko inženjerstvo, energetska efikasnost i čista energija, proizvodno mašinstvo, projektovanje računarom, proizvodno inženjerstvo i procesna tehnika i termotehnika, na specijalističkim strukovnim studijama: Industrijsko i mašinsko inženjerstvo, i na master strukovnim studijama: Kompjuterski mašinski sistemi.

ČLANOVI KATEDRE

profesor strukovnih studija
Biografija
Kontakt: dkomarov@tehnikum.edu.rs

profesor strukovnih studija
Biografija
Kontakt: mmihailovic@tehnikum.edu.rs

profesor strukovnih studija
Biografija
Kontakt: dragan.saler@gmail.com