КАТЕДРА ЗА САОБРАЋАЈ, ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

Катедра за саобраћај, индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент представља наставно-стручну организациону јединицу коју чине наставници и сарадници Академије који су бирани у звања у областима саобраћајног инжењерства, индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента. Катедра за саобраћај, индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент координира реализацијом студијских програма на основним струковним студијама Друмски и градски саобраћај и Менаџмент квалитетом, а на мастер струковним студијама Безбедност саобраћаја и организација саобраћаја и транспорта.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: pdrobnjak@tehnikum.edu.rs

редовни професор
Биографија
Kонтакт: lukema@ptt.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: bivljanin@tehnikum.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: djovanov@tehnikum.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: bmarkovic@tehnikum.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: anastasic@politehnika.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: zrankovic@tehnikum.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: ttanaskovic@politehnika.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: