Конкурс за упис студената школске 2020/21. године

Конкурс за упис студената школске 2020/21. године

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Ул. Катарине Амброзић бр. 3

 

КОНКУРС

за упис студената школске 2020/21. године на одсеке:

Београдска политехника, Београд
Компјутерско-машинско инжењерство, Београд
Техникум Таурунум, Београд
Примењене инжењерске науке, Пожаревац

 

 

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

Одсек: БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА, БЕОГРАД

 

У прву годину основних струковних студија школске 2020/21. године уписује се укупно 480 студената на студијске програме према следећој табели:

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

студијски програми

БРОЈ МЕСТА ЗА УПИС

Буџет

Самофинансирање

УКУПНО

Безбедност и здравље на раду

58

2

60

Графичко инжењерство

54

6

60

Заштита животне средине

60

20

80

Менаџмент квалитетом

25

35

60

Рециклажне технологије

15

25

40

Графички дизајн

25

35

60

Дизајн индустријских производа

25

15

40

Модни дизајн произвoда од коже

28

12

40

Концепт и карактер дизајн

10

30

40

УКУПНО:

300

180

480

У прву годину мастер струковних студија школске 2020/21. године уписује се укупно 78 студената на студијске програме према следећој табели:

МАСТЕР СТУДИЈЕ

студијски програми

БРОЈ МЕСТА ЗА УПИС

Буџет

Самофинансирање

УКУПНО

Графички дизајн

0

30

30

Инжењерство заштите

0

32

32

Графичка производња

0

32

16

УКУПНО:

0

94

78

Први конкурсни рок реализује се у следећим терминима:

Основне и мастер струковне студије

Пријављивање кандидата

24. јун26. јун 2020.

Пријемни испити

30. јун02. јул 2020.

Упис примљених кандидата

07. јул10. јул 2020.

Остале информације о упису дате су на сајту Одсека Београдске политехнике

www.politehnika.edu.rs.

 

 

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

Одсек: КОМПЈУТЕРСКО-МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО БЕОГРАД

 

У прву годину основних струковних студија школске 2020/21. године уписује се укупно 240 студената на студијске програме према следећој табели:

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

студијски програми

БРОЈ МЕСТА ЗА УПИС

Буџет

Самофинансирање

УКУПНО

Компјутерски машински системи

70

30

100

Индустријско инжењерство

20

20

40

Енергетска ефикасност и чиста енергија

10

30

40

Компјутерски машински системи у Високошколској једници у Ваљеву

0

60

60

УКУПНО:

100

140

240

У прву годину специјалистичких струковних студија школске 2020/21. године уписује се укупно 32 студента на студијске програме према следећој табели:

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

БРОЈ МЕСТА ЗА УПИС

Буџет

Самофинансирање

УКУПНО

Индустријско инжењерство

0

32

32

УКУПНО:

0

32

32

У прву годину мастер струковних студија школске 2020/21. године уписује се укупно 32 студента на студијске програме према следећој табели:

МАСТЕР СТУДИЈЕ

БРОЈ МЕСТА ЗА УПИС

Буџет

Самофинансирање

УКУПНО

Компјутерски машински системи

0

32

32

УКУПНО:

0

32

32

Први конкурсни рок реализује се у следећим терминима:

Основне струковне студије

Специјалистичке и мастер струковне студије

Пријављивање кандидата

01. јул03. јул 2020.

23. – 30. септембар 2020.

Класификациони испит

06. јул 2020.

Упис примљених кандидата

10. јул14. јул 2020.

07. – 08. октобар 2020.

Остале информације о упису дате су на сајту Одсека Компјутерско-машинско инжењерство, Београд

www.visokatehnicka.edu.rs.

 

 

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

Одсек: ПРИМЕЊЕНЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ НАУКЕ, ПОЖАРЕВАЦ

 

У прву годину основних струковних студија школске 2020/21. године уписује се укупно 280 студената на студијске програме према следећој табели:

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

студијски програми

БРОЈ МЕСТА ЗА УПИС

Буџет

Самофинансирање

УКУПНО

Заштита биља – пољопривреда

30

20

50

Електротехника и рачунарство

30

30

60

Машинство

30

30

60

Заштита животне средине – екологија

30

30

60

Прехрамбена технологија и нутриционизам

30

20

50

УКУПНО:

150

130

280

Први конкурсни рок реализује се у следећим терминима:

Основне струковне студије

Пријављивање кандидата

29. јун01. јул 2020.

Пријемни испити

10. јул 2020.

Упис примљених кандидата

14. јул17. јул 2020.

Остале информације о упису дате су на сајту Одсека Примењене инжењерске науке, Пожаревац

www.vts-pozarevac.edu.rs.

 

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

Одсек: ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

 

У прву годину основних струковних студија школске 2020/21. године уписује се укупно 320 студената на студијске програме према следећој табели:

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

студијски програми

БРОЈ МЕСТА ЗА УПИС

Буџет

Самофинансирање

УКУПНО

Друмски и градски саобраћај

50

80

130

Заштита од пожара и спасавање

35

30

65

Безбедност и здравље на раду

35

30

65

Машинско инжењерство

35

25

60

УКУПНО:

155

165

320

У прву годину специјалистичких струковних студија школске 2020/21. године уписује се укупно 20 студента на студијске програме према следећој табели:

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

БРОЈ МЕСТА ЗА УПИС

Буџет

Самофинансирање

УКУПНО

Машинско инжењерство:

М1CNC технологије и системи

М2 – Постројења и опрема у термотехници и процесној техници

0

20

20

УКУПНО:

0

20

20

У прву годину мастер струковних студија школске 2020/21. године уписује се укупно 70 студента на студијске програме према следећој табели:

МАСТЕР СТУДИЈЕ

БРОЈ МЕСТА ЗА УПИС

Буџет

Самофинансирање

УКУПНО

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду:

М1 – Заштита од пожара и спасавање

М2 – Безбедност и здравље на раду

0

45

45

Безбедност саобраћаја и организација саобраћаја и транспорта

0

25

25

УКУПНО:

0

70

70

Први конкурсни рок реализује се у следећим терминима:

Основне струковне студије

Специјалистичке и мастер струковне студије

Пријављивање кандидата

29. јун – 02. јул 2020.

01. – 18. септембар 2020.

Пријемни испит

06. јул 2020.

Упис примљених кандидата

10. јул15. јул 2020.

25. септембар – 01. октобар2020.

Остале информације о упису дате су на сајту Одсека Техникум Таурунум-а

www.tehnikum.edu.rs.