Bezbednost saobraćaja i organizacija saobraćaja i transporta

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni master inženjer saobraćaja

Oblast

Saobraćajno inženjerstvo

Trajanje studija

Dve godine; Četiri semestara

Ukupan broj ESPB bodova

120 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2019/2020. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Studijski program Bezbednost u saobraćaju i organizacija saobraćaja i transporta predstavlja sintezu praktičnih znanja i veština koje su savremenom strukovnom inženjeru saobraćaja potrebne za efikasno rukovođenje poslovima organizacije saobraćaja i transporta, regulisanja i bezbednosti saobraćaja i analizu i informisano donošenje odluka za unapređenje efikasnosti saobraćajno-transportnih procesa.

Nastavni plan studijskog programa obrađuje savremene trendove u saobraćajnom inženjerstvu, u okviru kojeg se detaljnije izučavaju propisi i standardi u saobraćaju i transportu, špedicija i logistika, preventivne aktivnosti u bezbednosti saobraćaja, analiza, uviđaji i veštačenje saobraćajnih nezgoda,  upotreba informacionih tehnologija, upravljanje saobraćajnom infrastrukturom i ponašanje u radnom okruženju. Osnovni cilj studijskog programa jeste da student razvije sposobnost kritičkog i analitičkog razmišljanja i dostigne viši nivo kompetentnosti u struci i poslovnoj komunikaciji.

 • Samostalna primena stečenog znanja i veština nakon završetka studija;
 • Primena znanja i veštine u timskom radu pri rešavanju složenijih problema iz struke;
 • Razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa;
 • Primena metoda, postupaka i procesa istraživanja;
 • Sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica;
 • Razvijanje komunikacione sposobnosti i profesionalne etičnosti;
 • Osposobljenost za poslove upravljanja i unapređenja bezbednosti saobraćaja i transporta, nadzora nad sprovođenjem mera bezbednosti saobraćaja i transporta, zaštite na radu;
 • Vođenje poslova špedicije, logistike, organizacije rada u okviru putničkog i robnog terminala, planiranja saobraćaja, upravljanja dokumentacijom u saobraćaju i transportu, kao i organizacije transporta opasnih materija;
 • Vođenje poslova uviđaja saobraćajnih nezgoda i prevencije istih;
 • Sposobnost za vršenje veštačenja saobraćajnih nezgoda.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Bezbednost saobraćaja i organizacija saobraćaja i transporta student će moći da:

 • Savremeno poslovno komuniciranje na svim nivoima hijerarhije u radnim organizacijama;
 • Komuniciranje na engleskom jeziku, razumevanje i prevod stručnih tekstova sa engleskog jezika na srpski jezik i obrnuto, upotreba stručne literature na engleskom jeziku;
 • Analiza otkaza tehničkih sistema i transportnih sredstava sa utvrđivanjem uzroka;
 • Prepoznavanje opasnosti i rizika u radnom okruženju;
 • Davanje predloga mera u okviru struke i pružanje podrške donosiocima odluka;
 • Formulisanje osnovnih elementa zahteva za izradu informacionih sistema i efikasno korišćenje postojećih sistema;
 • Praćenje i primena propisa i standarda u oblasti organizacije saobraćaja i transporta;
 • Osposobljenost studenta za obavljanje špediterskih poslova, poslova ustanovljenja rizika transporta pojedinih vrsta tereta, vođenje poslova pripreme robe i transportnog sredstva za prevoz, označavanja tereta i transportnog sredstva u skladu sa transportnim okolnostima, poslova obezbeđenja robe, pripreme i izrade saobraćajno tehničke dokumentacije;
 • Informisano donošenje odluka o novim investicijama u saobraćajnu infrastrukturu, signalizaciju i opremu i transportni sistem u gradovima;
 • Definisanje preventivnih aktivnosti u oblasti bezbednosti saobraćaja i sprovođenje kampanja;
 • Analiziranje uzroka saobraćajnih nezgoda;
 • Obavljanje poslova veštačenja samostalno kao i u timu sastavljenom od veštaka raznih struka.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Špedicija i logistika

7

2.

Forenzičko inženjerstvo

6

3.

Engleski jezik u inženjerstvu

6

4.

Preventiva i kampanje u bezbednosti saobraćaja

7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Propisi i standardi u saobraćaju i transportu

8

Bezbednost mašina i uređaja

8

6.

IT u inženjerstvu

7

7.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Ergonomija rada

8

Zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama

8

8.

Analiza i uviđaji saobraćajnih nezgoda

7

9.

Stručna praksa 1

4

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Organizacija saobraćaja i upravaljanje saobraćajnom infrastrukturom

8

11.

Veštačenje u saobraćaju

8

12.

Analiza i upravljanje rizikom

7

13.

Poslovne komunikacije

7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

14.

Stručna praksa 2

4

15.

Primenjeni istraživački rad

6

16.

Master rad

20

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Špedicija i logistika                       7

     2.        Forenzičko inženjerstvo                  6

     3.        Engleski jezik u inženjerstvu        6

     4.        Preventiva i kampanje u bezbednosti saobraćaja         7       

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

    5.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Propisi i standardi u saobraćaju i transportu          8

                Bezbednost mašina i uređaja         8

     6.        IT u inženjerstvu                            7

   7.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                Ergonomija rada          8

                Zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama          8

     8.        Analiza i uviđaji saobraćajnih nezgoda                         7

     9.        Stručna praksa 1                    4

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    10.      Organizacija saobraćaja i upravljanje saobraćajnom infrastrukturom         8

    11.     Veštačenje u saobraćaju         8

    12.    Analiza i upravljanje rizikom          7

    13.    Poslovne komunikacije          7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    14.      Stručna praksa 2        4

    15.      Primenjeni istraživački rad          6

    16.      Master rad         20