Drumski saobraćaj, transport i logistika

Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni master inženjer saobraćaja

Oblast

Saobraćajno inženjerstvo

Trajanje studija

Dve godine; Četiri semestara

Ukupan broj ESPB bodova

120 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2023/2024. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je da obezbedi studentima znanja koja ga čine kompetentnim za upravljanje radnim aktivnostima u skladu sa savremenom transportnom politikom i pravcima razvoja saobraćajno-transportnog sistema. Diplomirani studenti biće kompetentni za organizaciju međunarodnog transporta robe i putnika, upravljanje radom voznih parkova, organizaciju aktivnosti u logističkim centrima i skladištima, špediterskim poslovima, upravljanje bezbednošću saobraćaja, veštačenja, izradu tehničke dokumentacije, primenu standarda i obezbeđenje kvaliteta, poznavanje savremenih IT alata i dr.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Poslovne komunikacije

7

2.

Špedicija

8

3.

Ekonomika u saobraćaju i transportu

7

4.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Servisi e-poslovanja

6

Osnove menadžmenta

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Upravljanje bezbednošću saobraćaja

7

6.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Skladišta

8

Osnove saobraćajnog projektovanja

8

7.

Upravljanje radom voznih parkova

7

8.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Procedure za unapređenje bezbednosti saobraćaja

7

Logistički centri

7

9.

Stručna praksa 1

3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Analiza gradskog transportnog sistema

6

11.

Veštačenje u bezbednosti, saobraćaju i transportu

5

12.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Analiza zagađujućih materija u životnoj sredini

8

Preventiva u bezbednosti i zdravlju na radu

8

13.

Primenjeni sistemi menadžmenta

7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

14.

Međunarodni transport

5

15.

Stručna praksa 2

3

16.

IT u saobraćajnom inženjerstvu

5

17.

Sistem kvaliteta i standardi u saobraćaju

5

18.

Završni master rad - primenjeni istraživački rad

8

19.

Završni master rad - izrada i odbrana

8

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Poslovne komunikacije                        7

     2.        Špedicija                  8

     3.        Ekonomika u saobraćaju i transportu          7

    4.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Servisi e-poslovanja          6

                  Osnove menadžmenta          6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.         Upravljanje bezbednošću saobraćaja             7

     6.        Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Skladišta         8

                  Osnove saobraćajnog projektovanja          8

     7.        Upravljanje radom voznih parkova           7

     8.        Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Procedure za unapređenje bezbednosti saobraćaja         7

                  Logistički centri        7

     9.        Stručna praksa 1                     3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    10.      Analiza gradskog transportnog sistema        6

    11.      Veštačenje u bezbednosti, saobraćaju i transportu       5

    12.      Primenjeni sistemi menadžmenta        7

    13.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Analiza zagađujućih materija u životnoj sredini          8

                Preventiva u bezbednosti i zdravlju na radu          8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    14.       Međunarodni transport             5

    15.      Stručna praksa 2         3

    16.      IT u saobraćajnom inženjerstvu     5

    17.      Sistem kvaliteta i standardi u saobraćaju        5

    18.        Završni master rad – primenjeni istraživački rad          8

    19.     Završni master rad – izrada i odbrana          8