Grafički dizajn

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni master dizajner

Oblast

Primenjene umetnosti i dizajn

Trajanje studija

Dve godine; Četiri semestara

Ukupan broj ESPB bodova

120 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2018/2019. godina

Dokumenta

Studijski master program Grafički dizajn zasnovan je na savremenom kurikulumu koji prati tokove razvoja  dizajna i savremene tehnologije. Osnovni cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, obrazuju stručnjaci sposobni za rad u studijima za dizajn, marketing agencijama ili izdavaštvu na poslovima grafičkog dizajnera.

Studenti stiču znanja i veštine potrebne za stručno izvođenje složenijih dizajnerskih rešenja u skladu sa estetskim, funkcionalnim i tehničkim zahtevima privrede i tržišta. Studenti će biti obučeni da samostalno ili u timu, analiziraju i razvijaju zadovoljavajuće koncepte i primenu projektnih zadataka, kroz posmatranje problema sa različitih aspekata. Studijski program je usmeren na kontinuiranu saradnju sa eminentnim privrednim i društvenim organizacijama kroz studijske posete, stručnu praksu i projekte.

Studijski program ima tri modula: Dizajn vizuelnog identiteta (DVI), Oblikovanje knjige (OBK) i Dizajn ambalaže i oglašavanje (DAO).

 • Sposobnost utemeljenja sopstvenog rada u teorijski i istorijski okvir dizajna;
 • Veština učestvovanja u diskusijama o poziciji dizajna u društvenom, kulturnom, političkom, ekološkom i ekonomskom kontekstu;
 • Vladanje opštim i stručnim veštinama u oblasti grafičkog dizajna;
 • Vladanje osnovnim profesionalnim veštinama u oblasti grafičke industrije – vizuelne identifikacije, oglašavanja, ambalaže ili izdavaštva;
 • Poznavanje grafičkih tehnika i grafičke tehnologije u oblikovanju knjige, dizajniranja ambalaže ili kreiranja vizuelnog identiteta;
 • Prilagođavanje i razvijanje veštine dizajniranja, tehnike i tehnologije prema novim zahtevima projekata i prepoznavanje problematike koja se može rešiti uz pomoć dizajna;
 • Fokusiranje na umetničke aspekte dizajna, dobro poznavanje relevantnih grana umetnosti – crtanje, slikanje, grafika, fotografija i njihovih tehnika, kao i poznavanje savremene umetnosti.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Grafički dizajn, student će moći da:

 • Primene stečeno i stručno znanje u radu u timu i samostalnom vođenju dizajn projekata;
 • Razumeju i kritički rasuđuju savremene dizajnerske tendencije;
 • Kreiraju dizajnerska rešenja u skladu sa zahtevima tržišta i okruženja;
 • Poznaju napredne softverske alate za izvođenje grafičkih rešenja i prezentaciju.

Kurikulum - Modul Dizajn vizuelnog identiteta

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Reprodukcione tehnike i kolor menadžment

6

2.

Popularna kultura

3

3.

Kreativne vizuelne tehnike 1

6

4.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Fotografija:Studio

8

Grafičke tehnike

8

5.

Tipografija

5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Kreativne vizuelne tehnike 2

6

7.

Animirani grafički dizajn 1

8

8.

Dizajn vizuelnog identiteta 1

9

9.

Eksperimentalna tipografija

6

10.

Stručna praksa 1

3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Otvoreni studio

6

12.

Animirani grafički dizajn 2

7

13.

Digitalna fotografija

7

14.

istorija i teorija umetnosti 1

3

15.

Dizajn vizuelnog identiteta 2

9

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Istorija i teorija umetnosti 2

8

17.

Komunikologija

8

18.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

3D modelovanje i animacija

7

Internet tehnologije za dizajnere

7

19.

Stručna praksa 2

8

20.

Završni rad

3

Kurikulum - Modul Oblikovanje knjige

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Reprodukcione tehnike i kolor menadžment

6

2.

Popularna kultura

3

3.

Kreativne vizuelne tehnike 1

6

4.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Fotografija:Studio

8

Grafičke tehnike

8

5.

Tipografija

5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Kreativne vizuelne tehnike 2

6

7.

Animirani grafički dizajn 1

8

8.

Oblikovanje knjige 1

9

9.

Eksperimentalna tipografija

6

10.

Stručna praksa 1

3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Otvoreni studio

6

12.

Animirani grafički dizajn 2

7

13.

Digitalna fotografija

7

14.

Istorija i teorija umetnosti 1

3

15.

Oblikovanje knjige 2

9

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Istorija i teorija umetnosti 2

8

17.

Komunikologija

8

18.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

3D modelovanje i animacija

7

Internet tehnologije za dizajnere

7

19.

Stručna praksa 2

8

20.

Završni rad

3

Kurikulum - Modul Dizajn ambalaže i oglašavanje

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Reprodukcione tehnike i kolor menadžment

6

2.

Popularna kultura

3

3.

Kreativne vizuelne tehnike 1

6

4.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Fotografija:Studio

8

Grafičke tehnike

8

5.

Tipografija

5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Kreativne vizuelne tehnike 2

6

7.

Animirani grafički dizajn 1

8

8.

Dizajn ambalaže i oglašavanje 1

9

9.

Eksperimentalna tipografija

6

10.

Stručna praksa 1

3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Otvoreni studio

6

12.

Animirani grafički dizajn 2

7

13.

Digitalna fotografija

7

14.

Istorija i teorija umetnosti 1

3

15.

Dizajn ambalaže i oglašavanje 2

9

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Istorija i teorija umetnosti 2

8

17.

Komunikologija

8

18.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

3D modelovanje i animacija

7

Internet tehnologije za dizajnere

7

19.

Stručna praksa 2

8

20.

Završni rad

3

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Reprodukcione tehnike i kolor menadžment                          6

     2.         Popularna kultura                   3

     3.         Kreativne vizuelne tehnike 1          6

     4.         Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Fotografija: Studio          8

                  Grafičke tehnike         8

     5.         Tipografija                5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.         Kreativne vizuelne tehnike 2                            6

     7.         Animirani grafički dizajn 1           8

     8.        Dizajn vizuelnog identiteta 1            9

     9.        Eksperimentalna tipografija                     6

    10.       Stručna praksa 1        3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.       Otvoreni studio         6

    12.       Animirani grafički dizajn 2         7

    13.       Digitalna fotografija         7

    14.       Istorija i teorija umetnosti 1         3

    15.       Dizajn vizuelnog identiteta 2         9

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    16.       Istorija i teorija umetnosti 2          8

    17.       Komunikologija          8

    18.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  3D modelovanje i animacija          7

                  Internet tehnologije za dizajnere          7

    19.        Stručna praksa 2          8

    20.       Završni rad          3

Kurikulum - Modul Oblikovanje knjige

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Reprodukcione tehnike i kolor menadžment                          6

     2.         Popularna kultura                   3

     3.         Kreativne vizuelne tehnike 1          6

     4.         Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Fotografija: Studio          8

                  Grafičke tehnike         8

     5.         Tipografija                5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.         Kreativne vizuelne tehnike 2                            6

     7.         Animirani grafički dizajn 1           8

     8.        Oblikovanje knjige 1                        9

     9.        Eksperimentalna tipografija              6

    10.       Stručna praksa 1        3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.       Otvoreni studio         6

    12.       Animirani grafički dizajn 2         7

    13.       Digitalna fotografija         7

    14.       Istorija i teorija umetnosti 1         3

    15.       Oblikovanje knjige 2       9

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    16.       Istorija i teorija umetnosti 2          8

    17.       Komunikologija          8

    18.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  3D modelovanje i animacija          7

                  Internet tehnologije za dizajnere          7

    19.        Stručna praksa 2          8

    20.       Završni rad          3

Kurikulum - Modul Dizajn ambalaže i oglašavanje

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Reprodukcione tehnike i kolor menadžment                          6

     2.         Popularna kultura                   3

     3.         Kreativne vizuelne tehnike 1          6

     4.         Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

     5.         Tipografija                5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.         Kreativne vizuelne tehnike 2                            6

     7.         Animirani grafički dizajn 1           8

     8.        Dizajn ambalaže i oglašavanje 1                         9

     9.        Eksperimentalna tipografija              6

    10.       Stručna praksa 1        3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.       Otvoreni studio         6

    12.       Animirani grafički dizajn 2         7

    13.       Digitalna fotografija         7

    14.       Istorija i teorija umetnosti 1         3

    15.       Dizajn ambalaže i oglašavanje 2        9

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    16.       Istorija i teorija umetnosti 2          8

    17.       Komunikologija          8

    18.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  3D modelovanje i animacija          7

                  Internet tehnologije za dizajnere          7

    19.        Stručna praksa 2          8

    20.       Završni rad          3