Kompjuterski mašinski sistemi

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Master strukovni inženjer mašinstva

Oblast

Mašinsko inženjerstvo

Trajanje studija

Dve godine; Četiri semestra

Ukupan broj ESPB bodova

120 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2018/2019. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Svrha studijskog programa Kompjuterski mašinski sistemi, kroz modul master strukovni inženjer mašinstva je da obrazuje master strukovne inženjere mašinstva, koji su kompetentni da po završetku master studija rade u konstrukcionim biroima, kao konstruktori složenih mašinskih elemenata i konstrukcija, u pripremi proizvodnje, kao tehnolozi-programeri, u proizvodnji, u sektoru kontrole kvaliteta i u računarskim centrima projektno-proizvodnih preduzeća, kao i u uslužnim delatnostima.

Pored prethodnog master strukovni inženjeri su osposobljeni da prate i primenjuju najnovija tehničko-tehnološka dostignuća na polju primene računara u projektno-proizvodne svrhe, da sagledavaju najnovija tehnološka dostignuća, da analiziraju i upoređuju tehnološke varijante i primenjuju savremene metode sa ciljem ostvarivanja boljih proizvodnih rezultata na način koji pokazuje profesionalan pristup struci.  U skladu sa ciljevima vrši se edukacija studenata iz oblasti računarske tehnike, programiranja, mašinskih materijala, obradnih sistema i programiranja CNC  alatnih mašina, korišćenjem najnovijih CAD / CAM paketa.

 • Sposobnost rešavanja konkretnih problema uz upotrebu metoda i postupaka;
 • Sposobnost da na odgovarajući način napišu i da prezentuju rezultate svog rada;
 • Posedovanje kompetencija za praćenje i primenu novina u struci;
 • Temeljno poznavanje i razumevanje svih disciplina studijskog programa;
 • Sposobnost konstruisanja složenih mašinskih elemenata;
 • Osposobljenost da analiziraju sve parametre proizvodnih tehnologija uz iznalaženje najoptimalnijih i najsvrsishodnijih rešenja;
 • Sposobnost praćenja i primene najnovijih tehničkih dostignuća;
 • Sposobnost rada na računarima uz primenu odgovarajućih softverskih paketa;
 • Sposobnost da samostalno vrši statističku obradu rezultata, kao i da formuliše i donese odgovarajuće zaključke;
 • Da primenjuju najsavremenija naučna dostignuća u cilju izrade neophodne tehnološke dokumentacije;
 • Da stvaraju uslove za analizu i primenu savremenih tehnoloških varijanti;
 • Da rade na poslovima tehničke kontrole i upravljanja poslovnim sistemima i uslužnim delatnostima;
 • Da učestvuju u pripremi proizvodnje i dr.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Kompjuterski mašinski sistemi student će moći da:

 • Stečena znanja primenjuje u praksi;
 • Komunicira u profesionalnom i društvenom okruženju;
 • Prezentuje rezultate svog rada kao i da formuliše odgovarajuće zaključke;
 • Se upozna sa najnovijim metodama spajanja materijala;
 • Koriste transportne i skladišne sisteme u tehnološkom procesu;
 • Pretražuje stručnu literaturu i na stranom jeziku (engleskom);
 • Učestvuje u tehnološkim procesima izrade mašinskih delova;
 • Se upozna sa tribološkim sistemima i racionalno ih primenjuje;
 • Vrednuje svoj rad, kao i rad drugih;
 • Organizuje preventivna periodična ispitivanja uslova rada;
 • Primenjuje savremene metode u procesu održavanja mašinskih sistema;
 • Predlaže mere za poboljšanje uslova rada;
 • Prepoznaju i izvrše izbor CNC mašine, kao i odaberu odgovarajući alat i pribor;
 • Ovlada procesom programiranja pojedinih CNC mašina ;
 • Koriste računar i odgovarajući softver u procesu programiranja CNC mašina;
 • Vrše programiranje CNC mašina primenom najsavremenijih CAD/CAM sistema za programiranje;
 • Primenjuju metode veštačke inteligencije;
 • Implementira postojeća znanja u praksi.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Prostiranje toplote i mase

10

2.

Zavarivanje i spajanje materijala

9

3.

Mehatronički sistemi

10

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

4.

Transportni i skladišni sistemi

9

5.

Nove proizvodne tehnologije

9

6.

Tribološki sistemi

9

7.

Stručna praksa 1

4

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

8./9.

Izborni blok 1 (student bira po 2 predmeta)

Kompjutersko modeliranje i proračun konstrukcija

8

Održavanje i pouzdanost mašinskih sistema

8

Savremeni obradni sistemi

8

Projektovanje mašinskih komponenti

8

10.

Primenjeni istraživački rad

12

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

11./12.

Izborni blok 2 (student bira po 2 predmeta)

Metode veštačke inteligencije

8

CNC tehnologije

8

Integralno upravljanje kvalitetom proizvoda

8

Industrijska postrojenja i automatika

8

13.

Stručna praksa 2

4

14.

Master rad

12

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Prostiranje toplote i mase                        10

     2.        Zavarivanje i spajanje materijala                  9

     3.        Mehatronički sistemi        10

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     4.        Transportni i skladišni sistemi          9

     5.        Nove proizvodne tehnologije               9

     6.        Tribološki sistemi                          9

     7.        Stručna praksa 1          4

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

   8./9.       Izborni blok 1 (student bira po 2 predmeta)

                  Kompjutersko modeliranje i proračun konstrukcija          8

                Održavanje i pouzdanost mašinskih sistema         8

                Savremeni obradni sistemi         8

                Projektovanje mašinskih komponenti         8

    10.      Primenjeni istraživački rad        12

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    11./12.       Izborni blok 2 (student bira po 2 predmeta)

                  Metode veštačke inteligencije          8

                  CNC tehnologije         8

                  Integralno upravljanje kvalitetom proizvoda          8

                  Industrijska postrojenja i automatika          8

    13.      Stručna praksa 2          4

    14.      Master rad         12