INŽENJERSTVO ZAŠTITE

Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni master inženjer zaštite

Oblast

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Trajanje studija

Dve godine; Četiri semestara

Ukupan broj ESPB bodova

120 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2019/2020. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je obrazovanje stručnjaka koji će moći da planiraju, sprovode, kontrolišu i unapređuju aktivnosti, postupke i mere u oblastima zaštite – bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, zaštite od požara, vanrednih situacija i srodnih oblasti. Realizacija nastave se zasniva na usvajanju naprednih stručnih znanja, oslanjajući se na aktuelna načela, propise i standarde. Na ovaj način diplomirani studenti stiču kompetencije koje omogućavaju konkurentost na tržištu rada i zapošljavanje u širokom spektru organizacija na poslovima u oblasti inženjerstva zaštite.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Preventiva u bezbednosti i zdravlju na radu

8

2.

Ergonomija radnog mesta

5

3.

Primenjeni sistemi menadžmenta

7

4.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Upravljanje merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju hemijskih materija

8

Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom

8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu

8

6.

Zagađenje i zaštita životne sredine

8

7.

Profesionalni rizik

8

8.

Planiranje i projektovanje mera zaštite od požara

5

9.

Stručna praksa 1

3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Upravljanje rizikom od katastrofa i vanrednim situacijama

4

11.

Finansijsko planiranje realizacije operativnih aktivnosti

3

12.

Upravljanje merama za bezbedan i zdrav rad na gradilištima

4

13.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Tehnički propisi i standardi

7

Protivpožarni sistemi

7

14.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Oprema i instalacije za eksplozivnu atmosferu

8

Električne i gromobranske zaštitne instalacije

8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

15.

Nadzor nad primenom propisa u inženjerstvu zaštite

5

16.

Industrija 4.0 i inženjerstvo zaštite

5

17.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Industrijska ekologija

5

Strateški menadžment

5

18.

Stručna praksa 2

3

19.

Završni rad – primenjeni-istraživački rad

8

20.

Završni rad – izrada i odbrana

8

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Preventiva u bezbednosti i zdravlju na radu                         8

     2.        Ergonomija radnog mesta                   5

     3.        Primenjeni sistemi menadžmenta          7

    4.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Upravljanje merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju hemijskih materija          8

                  Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom          8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.        Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu              8

     6.        Zagađenje i zaštita životne sredine                          8

     7.        Profesionalni rizik           8

     8.        Planiranje i projektovanje mera zaštite od požara                       5

     9.        Stručna praksa 1                     3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    10.      Upravljanje rizikom od katastrofa i vanrednim situacijama        4

    11.      Finansijsko planiranje realizacije operativnih aktivnosti         3

    12.      Upravljanje merama za bezbedan i zdrav rad na gradilištima        4

    13.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Tehnički propisi i standardi          7

                Protivpožarni sistemi          7

    14.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Oprema i instalacije za eksplozivnu atmosferu          8

                  Električne i gromobranske zaštitne instalacije          8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    15.      Nadzor nad primenom propisa u inženjerstvu zaštite         5

    16.      Industrija 4.0 i inženjerstvo zaštite         5

    17.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Industrijska ekologija          5

                  Strateški menadžment          5

    18.        Stručna praksa 2          3

    19.      Završni rad – primenjeni-istraživački rad          8

    20.      Završni rad – izrada i odbrana          8